Dugnad gir liv til spillemiddel-anlegg

1. november er fristen for å søke spillemidler. Her kan du lese om prosjekter i Lyngdal nord som nå realiseres blant annet takket være spillemidler, og en formidabel dugnadsinnsats.
1. november er fristen for å søke spillemidler. Her kan du lese om prosjekter i Lyngdal nord som nå realiseres blant annet takket være spillemidler, og en formidabel dugnadsinnsats.

Lørdag 26. september var hele 28 personer samlet til en skikkelig dugnadsdag på Sveindal. Med motorsag, lukeredskaper, mat og bakst kom nær sagt hele bygda sammen i hyggelig arbeidslag for å tilrettelegge turtraseen fra Sveinsdalsbrua til Butveitsbekken. Ett av flere friluftstiltak gamle Audnedal kommune satte av fondsmidler til for å få gjennomført, og som i tillegg er tilgodesett med spillemidler.

– Strekket fra ferjeleiet til Sveindalsbroa er nesten helt ferdig, men den siste biten må vente til arbeidet med ny trafo er på plass, forteller Randi Byremo. Hun er en av pådriverne for flere prosjekter i områdene på og rundt Sveindal.

Balløkka er et annnet prosjekt det jobbes med. Denne lørdagen ble den rensket for gress og lupiner i tilegg til at det ble laget forskalinger til fundament for volleballnett, basketkurver og lysstolper. For nå skal det endelig bli skikkelig lys, slik at anlegget også kan benyttes på mørke høstkvelder.

Selve elvestien er det entrepenør Arnt Arild Stulien som har hatt, og den er blitt veldig fin og fremkommelig.

Gleder seg

Dugnadsgjengen gleder seg til å ta i bruk anleggene skikkelig, men er enige om at dugnadsprosessen er viktig for å sikre at anleggene også blir tatt godt vare på i årene framover. 

– Det er helt fantastisk å se den innsatsen de mange frivillige legger ned for å få på plass disse tiltakene. Jo flere som er med på en slik prosess, desto flere får et eierforhold til anleggene, sier kulturkonsulent for idrett og friluftsliv i Lyngdal kommune, Hallgeir Fiddan.

Han sikter til at lignende dugnadsaktivitet også har vært utført på den nye lysløypa for helårsbruk på Helle, samt på flere av de totalt 27 andre søknadene til idrettsanlegg Lyngdal kommune i vinter videresendte til fylket.

Fristen nærmer seg

Fristen for å levere inn søknad om spillemidler er 1.november, og Fiddan sier han forventer noen, men betydelig færre enn i fjor. 

– Mange av anleggene er allerede omsøkt, og noen er tildelt midler nå i 2020. Andre må fornye søknadene sine for 2021. Mens andre igjen allerede er ferdigstilte, og må bare sluttføre regnskapet for å få utbetalt midlene, presiserer Fiddan.

Dersom du har et anlegg du ønsker å få søkt om spillemidler til må du altså raske på. Fristen for når søknaden skal være inne til kommunen er 1. november.

Les mer om spillemidler

Alle foto: Randi Byremo

DugndsgjengenNy elvesti 3.jpgFerjeleietUtsikt kilen

Sist endret: 02.10.2020