Frist for innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget 2023

Listeforslag til høstens kommunestyrevalg må være levert senest innen kl. 12 fredag 31. mars.

Listeforslag til høstens kommunestyrevalg må være levert senest innen kl. 12 fredag 31. mars.

Offisiell valglogo

I 2023 er det anledning til å samle inn underskrifter og levere inn listeforslagene digitalt. Dette gjelder både registrerte politiske partier og uregistrerte grupper.

Det er valgfritt om man ønsker å benytte seg av den elektroniske løsningen, eller om man vil levere listeforslaget på papir. Den elektroniske løsningen er opprettet for å gjøre prosessen enklere, men følger samme regelverk og fungerer på tilsvarende måte som papirløsningen.

Lenke til elektronisk løsning

Via lenken under kan du lese mer om listeforslag på papir.

Lenke: Listeforslag på papir

  • Fristen for å levere listeforslag er 31. mars kl. 12 på formiddagen.

Utfyllende informasjon om valg og listeforslag til kommunestyrevalget 2023 finner du via knappelenkene under.

Lenke til Valg.no

Lenke: Valg i Lyngdal

Krav til listeforslag

Et gyldig listeforslag må ha kommet inn til kommunen eller fylkeskommunen innen fristen, enten:

  • gjennom Valgdirektoratets løsning (digital innlevering) for innsamling av elektroniske underskrifter på listeforslag
  • ha kommet fram til kommunen eller fylkeskommunen innen fristen via post eller personlig innlevering
  • eller ha kommet inn til kommunen eller fylkeskommunen via e-post innen fristen, så sant signaturene er synlige på forslaget. Originale underskrifter må leveres eller sendes inn med det samme

Se innsendte listeforslag

Innsendte listeforslag finner du på informasjonssiden vår om kommuevalget. Klikk deg videre på lenken under, og scroll deg ned til menypunktet som heter innkomne listeforslag.

Lenke til valgsiden

Kontaktinformasjon

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Bilde av valgansvarlige Christer Birkeland og Berit Bogaard
Christer Birkeland og Berit Kolsrud Bogaard er to av kommunens sentrale valgmedarbeidere. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Sist endret: 05.02.2024