KVS-smitten kan være begrenset

Det antatte smitteutbruddet på KVS-Lyngdal kan vise seg å være begrenset til en vennegjeng. Men omfanget er ikke klart før alle prøvene er analysert.

Det antatte smitteutbruddet på KVS-Lyngdal kan vise seg å være begrenset til en vennegjeng. Men omfanget er ikke klart før alle prøvene er analysert.

Sist oppdatert kl. 12.00 lørdag 13. mars 2021:

Rundt 400 elever og ansatte ved KVS-Lyngdal ble torsdag 11. mars satt i karantene etter at fem elever ved den videregående skolen fikk utslag på hurtigtest som indikerer at de kan være smittet av covid19. Elevene testet seg på bakgrunn av symptomer. Også husstandsmedlemmer er satt i ventekarantene.

Av ca. 700 prøver tatt i tilknytning til smitteutbruddet på KVS-Lyngdal, forelå det ved 11-tiden lørdag 13. mars svar på 450. Så langt er det bekreftet 10 positive prøver. Tre av disse er foreløpig basert på hurtigtest.

Kriseledelsen i Lyngdal vurderer om de videregående skolene i kommunen skal settes på rødt nivå. Det innebærer i så fall følgende:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele elever i mindre grupper
 • Minst 1 meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Husstandsmedlemmer til nærkontakter er pålagt å sitte i ventekarantene fram til eventuelt negativt prøvesvar hos nærkontakt foreligger. Det presiseres da at det kun tas personlig kontakt ved påvist smitte, eller andre særtilfeller, som eksempelvis smittesporing.

De som er testet finner selv sine prøvesvar på www.helsenorge.no

Foreløpig ser det ut til at smitten kan være begrenset til en vennegjeng. Det reelle smittebildet er imidlertid først avklart når alle PCR-testene er analysert.

Når det gjelder smittevei og smittekilde så opplyser kommuneoverlegen at den med stor grad av sannsynlighet er avdekket.

I løpet av ettermiddagen og kvelden torsdag 11. mars ble det ved luftveisklinikken i Lyngdal gjennomført hele 586 ordinære tester, og 216 hurtigtester. Totalt er det denne uken blitt testet godt over 1300 personer.

Nærkontakter smittet

I tillegg til KVS-elevenes positive hurtigtester, fikk kommuneoverlegen i Lyngdal torsdag bekreftet at de to barna til den smittede eleven ved Voksenopplæringen, som for en uke siden fikk påvist covid19-smitte, også nå har testet positivt. Disse var allerede i karantene. Det er også bekreftet at det dreier seg om mutert virus.

 • Antall smittede og isolerte personer i Lyngdal er per lørdag 13. mars 15.
 • I tillegg til de mange som fortsatt er i karantene i forbindelse med hendelsen på KVS, er også 14 personer satt i karantene i Lyngdal i forbindelse med påvist smitte på Eilert Sundt videregående skole i Farsund.
 • Et ukjent antall husstandsmedlemmer er satt i ventekarantene som følge av situasjonen på KVS.

Kommuneoverlege Henriette Pettersen opplyser at ventekarantenen gjelder fram til eventuelt negativt prøvesvar hos nærkontakt foreligger. Det presiseres da at det kun tas personlig kontakt ved påvist smitte, eller andre særtilfeller, som eksempelvis smittesporing. De som er testet finner selv sine prøvesvar på www.helsenorge.no

Munnbind i hjemmetjenesten

Flere ansatte i Lyngdal kommune er også i ventekarantene. Men foreløpig er ingen av de kommunale tjenestene kritisk rammet. Både innen helse og omsorg, barnehage og skole er det tilnærmet normal drift.

Lyngdal ungdomsskole har på bakgrunn av redusert bemanning valgt å ha hjemmeskole fredag 12. mars, men opplyser at de sannsynligvis er tilbake i normalt gjenge igjen fra og med mandag 15. mars.

Fra Lyngdal kristne grunnskole (LKG) opplyses det at 3. og 9. klassetrinn fredag har hjemmeundervisning, men at resten av skolen har normal drift.

Kriseledelsen iverksetter ingen lokale tiltak utover gjeldende nasjonale smittevern- og avstandsregler. Men ansatte i hjemmetjenesten er i tiden framover pålagt å benytte munnbind. Utover det anmodes innbyggerne om å utvise aktsomhet og begrense antall nærkontakter.

Kriseledelsens anbefaling om å avstå fra unødvendige reiser til områder med høyt smittetrykk, herunder Kristiansand, Arendal og Oslo, gjelder foreløpig fram til 15. mars.

Redusert vaksinering

Som følge av at AstraZeneca-vaksineringen inntil videre er satt på pause av Folkehelseinstituttet, er kapasiteten til vaksineringsarbeidet i Lyngdal kommune halvert.

Ifølge vaksinekoordinator Ronny Bjørnevåg var det i de nærmeste par ukene planen å sette rundt 400 vaksiner, hvorav et par hundre skulle vært fra AstraZeneca. De resterende dosene, fra Pfizer, settes som planlagt.

 • Kriseledelsen samles til nytt møte søndag kveld, og vil etter det gå ut med informasjon om videre anbefalinger. Da foreligger sannsynligvis også svarene på alle KVS-prøvene.

Sist endret: 13.03.2021