Fylkesveg 43 stenges fra uke 37

I forbindelse med støpearbeidet på nye Kvelland bru, stenges fylkesveg 43 i perioder i tidsrommet uke 37 til 17. november. Morgentrafikken kan imidlertid gå som normalt alle dager.

I forbindelse med støpearbeidet på nye Kvelland bru, stenges fylkesveg 43 i perioder i tidsrommet uke 37 til 17. november. Morgentrafikken kan imidlertid gå som normalt alle dager.

Lyngdal kommune har mottatt følgende informasjon om veistengningen fra entreprenør JV Implenia Stangeland ANS:

 • Perioder med stengt fylkesvei begynner i starten av uke 37, og vil kunne vedvare til fredag 17. november. Uke 37 er fra mandag 11. september.

Antall timer og dager med stengt vei varierer fra uke til uke, men veien er alltid åpen minst tre dager hver uke.

 • Veien forbi anleggsområdet åpnes for nødetater på utrykning.

Hvor lenge er veien åpen under stengeperioden?

 • Periodevis stengning (nord for Grøvan bru) er ikke en totalstengning. Veien er alltid åpen i minimum 4 timer, i 3 til 4 dager i uken på stengedager. Minst 3 døgn i uken holdes veien alltid åpen
 • Mellom klokken 05 til 09 om morgenen, hver eneste dag, er veien åpen i stengeperioden
 • Enkelte støpedager vil veien holdes åpen lenger avhengig av start for støp. I enkelte tilfeller vil veien åpnes tidligere, avhengig av sluttidspunktet for støp
 • To dager før hver uke med støp, vil nettstedet www.175.no ha presise tidspunkter for åpen og stengt fylkesvei. Informasjonen tar utgangspunkt i ukentlige arbeidsvarslinger til Statens vegvesen. Se lenken under.

  Lenke til veiinformasjon på 175.no

Hva er anbefalt omkjøringsvei?

 • Anbefalt omkjøring er fylkesvei 461, Brådlandsveien
 • Her blir det manuell dirigering fra kl. 12 til 17
 • Det skiltes omkjøring hver hele klokketime fra Førland, og hver halve klokketime fra Vemestad
 • Beboere langs Brådlandsveien kan kjøre fritt ut av området, men bare inn på oppgitte tider

Hvor holder du deg oppdatert?

Hvorfor må veien stenge 3 til 4 dager per uke?

 • Lovpålagte sikkerhetstiltak under støping av Kvelland bru over fylkesveien, krever periodevis stengning av fylkesvei 43 på støpedager
 • Det jobbes for en mest mulig effektiv støpeperiode. I lengste fall må veien holdes stengt i 3 måneder, men det arbeides for å kunne åpne noe før
Dronefoto av broarbeidet på Kvelland
Når støpearbeidet på brospennet over Lygna ved Kvelland pågår, stenges fylkesveien under for trafikk. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Kontaktinformasjon

Lurer du fortsatt på noe?

 • Kontakt leder for arbeidet med Kvelland bru, Ole Grindhagen i Implenia, på telefon 992 17 368, eller per epost via lenken under.

  Lenke til epost Ole Grindhagen

Sist endret: 05.02.2024