Gjenåpner dagsenter for eldre

Brukere av dagaktivitetstilbudene skal igjen få muligheten til å ivareta sine behov for sosial kontakt og aktivitet.
Brukere av dagaktivitetstilbudene skal igjen få muligheten til å ivareta sine behov for sosial kontakt og aktivitet.

Dagsenter for eldre i Lyngdal kommune har på grunn av korona-pandemien hatt stengt eller redusert drift. I tråd med rådene fra Folkehelseinstituttet tilrettelegges det nå for å gjenåpne dagaktivitetstilbudene.

  • Dagsenter for eldre på Lyngdal helsehus gjenåpner fra torsdag 4. juni
  • Dagsenter Konsmo / Byremo gjenåpner mandag 15. juni

Med dagens lave forekomst av covid-19 i Norge, er det viktig å legge til rette for at brukere av dagaktivitetstilbud igjen får mulighet til å ivareta sine behov for sosial kontakt og aktivitet.

Men det er en forutsetning for å kunne gjenåpne tilbudene at sentrale anbefalinger om smittevern følges. Dette innebærer blant annet at det ved dagsenteret vil bli ført logg over tidspunkt og navn på tilstedeværende. Dette med tanke på sporing dersom det skulle bli påvist smitte.

Personer med symptomer på korona med påfølgende prøvetaking, skal opplyse om at de har vært på dagsenteret. Dette som del av smitteoppsporingen.

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning ved dagsenteret er:

  1. Dersom du er syk, må du være hjemme. Dette gjelder dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, selv ved milde symptomer. Får du symptomer på akutt luftveisinfeksjon ved dagtilbudet, får du munnbind og bistand til å komme hjem. Dersom du har gjennomgått luftveisinfeksjon kan du være tilstede ved dagtilbudet, så lenge du har vært symptomfri i minst ett døgn.
  2. God hånd- og hostehygiene.
  3. Holde avstand.

Transport til og fra dagtilbudet

Brukere transporteres som tidligere i egen bil, men det tilrettelegges for avstand under transporten.

For bruk av offentlig transport gjelder anbefalinger som for befolkningen for øvrig. Det legges til rette for håndhygiene når brukerne ankommer dagaktivitetstilbudet.

Alle kontaktflater desinfiseres etter transport.

Ved nytt utbrudd

Det vurderes å stenge dagsenteret ved pågående utbrudd ved sykehjemmet, samt ved høy smittespredning i samfunnet lokalt. Dette skjer i samarbeid med beredskapsgruppen.

Dagsenteret ble stengt ned den 13. mars. Fra 6. mai har det vært redusert drift av dagaktivitetstilbud. Tilbudet har blitt åpnet for fem brukere ved helsehuset. Disse har vært behovsvurdert. Ved Konsmo og Byremo har det vært redusert drift, tilrettelagt på Konsmo. Det har ikke vært drift ved Byremo siden det er tett integrert med institusjon, og det ble vurdert som for høy risiko for eventuell smittespredning mellom institusjon og hjemmetjenesten. Det ble da gitt tilbud om dagsenter på Konsmo for enkelte brukere. Disse har vært behovsvurdert.

Smittevernråd

Aktivitetene har vært tilrettelagt på en måte som ivaretar smittevernet og Folkehelseinstituttets smittevernråd ved dagaktivitetstilbud. Se lenken under.

Smittevernråd dagsenter

Gjenåpning av drift ved dagsenter for eldre skjer i samråd med kommunelegen.

Sist endret: 03.06.2020