Gjenåpner dagsenteret på Konsmo

Dagsentertilbudet på Konsmo har vært korona-stengt siden 16. mars. Nå gjenåpnes tilbudet. Det skal markeres!
Dagsentertilbudet på Konsmo har vært korona-stengt siden 16. mars. Nå gjenåpnes tilbudet. Det skal markeres!

«Vi vet at dagsenteret betyr svært mye for veldig mange. Nettopp derfor har vi lyst til å gjøre litt ekstra ut av det når vi nå gjenåpner dette tilbudet også på Konsmo», sier virksomhetsleder for Hjemmetjenester i Lyngdal kommune, Anne Sanden Kvinen.

  • Dagsenter for eldre på Lyngdal helsehus gjenåpnet 4. juni.
  • Dagsenteret på Byremo gjenåpnet mandag 15. juni.

Så når også dagsenteret for eldre på Konsmo gjenåpnes mandag 17. august, blir det en liten markering i tillegg.

Det spesielle med dagsenteret på Konsmo er at dette er et samarbeid mellom omsorgstjenesten og frivilligsentralen. Og nettopp denne typen samskaping er noe som skal vektlegges i den nye kommunen.

Konsmo helsesenter.png
Dagsenter for eldre på Konsmo holder til på helsesenteret, og gjenåpner mandag 17. august. Foto: Reidun Bakken

Gjenåpningen er avklart med kommuneoverlegen i Lyngdal. Premissene er maks 20 personer samtidig, og det skal føres liste over deltagerne. Dette i tillegg til de smitteverntiltakene som allerede er godt innarbeidet i samfunnet for øvrig, så som bruk av antibac og avstandsregler. Det er også en premiss at de besøkende til dagsenteret må være symptomfrie, og de må heller ikke ha vært på reise utenfor Norge de siste ti dagene.

For de lokale brukerne er gjenåpningen av dagsentertilbudet for eldre en etterlengtet begivenhet. Dette er et tilbud mange har savnet nå i fem måneder.

Varaordfører Jon-Are Åmland og virksomhetsleder for kultur, Jan Seland, deltar også på markeringen.

Sted og tid:

Konsmo, mandag 17. august 2020 kl. 12.30.

DSC_7082 Anne Sanden Kvinen portrett.jpg
Virksomhetsleder Anne Sanden Kvinen. Foto: Ole Aa. Brattfjord, Lyngdal kommune

Sist endret: 14.08.2020