Gratis veiledningskurs for foreldre

Det medfølger ingen instruksjonsbok når man får barn. For alle de som savner dette kan helsestasjonens veiledningskurs for foreldre være et godt alternativ.

Det medfølger ingen instruksjonsbok når man får barn. For alle de som savner dette kan helsestasjonens veiledningskurs for foreldre være et godt alternativ.

Utpå nyåret inviterer Lyngdal helsestasjon til et lavterskel foreldreveiledningskurs, kalt «Circle of security» (COS). Kurset starter torsdag 2. februar, og løper over seks kvelder.

Det å være foreldre kan oppleves som både utfordrende og krevende. Hvordan kan jeg få et enda bedre forhold til barnet mitt? Hvordan være en trygg og god voksen med tydelig ledelse?

Foreldreveiledningskurset «Circle of Security», trygghetssirkelen på godt norsk, skal gi dere som foreldre verktøy til bedre å forstå hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre. Trygghetssirkelen er som et slags veikart for å komme under huden på barnet, og forstå det.

Se teaser under om verdens vanskeligste oppgave:

Lenke til folk om barn

Hvem kan være med?

Dette er et lavterskeltilbud på Lyngdal helsestasjon for foreldre og foresatte med barn mellom 2 til 7 år.

  • Kursets varighet er 6 kvelder av 1,5 timer. Kurset vil foregå på torsdager fra kl 17 til 18.30, og har oppstart torsdag i uke 5. Det blir pause i vinterferien.
  • Kurset er gratis og holdes av helsesykepleiere i Lyngdal kommune som alle er godkjente COS-P veiledere.

Påmelding

Påmelding fortløpende til: merete.byberg.salen@lyngdal.kommune.no

Det er begrenset antall plasser. Ved stor pågang prioriteres de som ikke har hatt kurset før.

Illustrasjon COS-kurs 2023 Helsestasjonen.png

Sist endret: 30.10.2023