Grøvan bro gjenåpner 8. juli

Grøvan bro gjenåpnes 8. juli, og ikke 2. juli som tidligere kunngjort.

Grøvan bro gjenåpnes 8. juli, og ikke 2. juli som tidligere kunngjort.

Grøvan bro ble stengt for trafikk 9. mai, og skulle etter planen blitt gjenåpnet 2. juli. Dette er nå utsatt til 8. juli kl. 12. Etter gjenåpningen og fram til 1. august med 5 tonns akseltrykk. Deretter oppjusteres akseltrykket til 10 tonn.

Det skal på plass nytt brospenn over Lygna ved Grøvan, og det er grunnen til at broa måtte stenges i disse ukene. Brokarene på øst- og vestbredden av Lygna skal gjenbrukes, mens midtpilaren fjernes. Publikum vil sikres adkomst til fiske- og badeplass i hele anleggsperioden. Samme gjelder for miljøstasjonen på østsiden.

I anleggsperioden er det omkjøring via Vintlandsveien.

Mer info via lenken under.

Ny bro ved Grøvan

Grøvan bro Kvelland 310322 DJI_0407 (2).JPG
Det skal i løpet av våren og sommeren bygges ny bro over Lygna ved Grøvan. Dronefoto: Fugleburet media
Kartskisse omkjøring Grøvan bro.png
I de sju ukene arbeidet på Grøvan bro pågår blir det omkjøring via Vintlandsveien, markert med grønt på kartutsnittet over.

Sist endret: 30.10.2023