Har du plass til overs?

Bli med på «Boligdugnaden»! Norge trenger flere utleieboliger til flyktninger, studenter og andre.

Bli med på «Boligdugnaden»! Norge trenger flere utleieboliger til flyktninger, studenter og andre.

Har du ledig plass for utleie? Et hus eller en leilighet som står tom?

Det er i dag mangel på utleieboliger i Norge. Krigen i Ukraina har sendt mange mennesker på flukt, og det kommer for tiden 2000-3000 flyktninger i måneden til landet vårt.

Det store behovet for leieboliger rammer ikke bare flyktningene, men også studenter og andre som ønsker seg inn på leiemarkedet.

Nå kan du bidra i den nye nasjonale boligdugnaden!

Lenken under tar deg videre til nettsiden boligdugnaden.no. Der kan du lese mer om «Boligdugnaden», og få hjelp på veien til selv å leie ut.

Lenke til «Boligdugnaden»

Nettsiden boligdugnaden.no er offentlig veiledning til privatpersoner som ønsker å leie ut.

Illustrasjon Boligdugnaden
Illustrasjonen er lånt fra nettsiden bolgdugnaden.no

De som står bak

«Boligdugnaden» og tilhørende nettside er utviklet av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Husleietvistutvalget (HTU) og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).

Direktoratet for byggkvalitet er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet.

Lenke til DiBK

Husleietvistutvalget (HTU) er en statlig virksomhet som gir objektiv veiledning til leietaker og utleier om leie av bolig. Dersom det oppstår konflikt i leieforholdet, må saken behandles i Husleietvistutvalget. Saken løses gjennom mekling eller avgjøres ved vedtak.

Lenke til HTU

Departementet (KDD) har blant annet ansvar for boligpolitikk, plan- og bygningsloven, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og elektronisk kommunikasjon, valg og det administrative ansvaret for statsforvalterembetet.

Lenke til KDD

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

 

Sist endret: 05.02.2024