Nå gjelder det nasjonale bålforbudet

Brannvesenet Sør har opphevet det ekstraordinære, lokale bålforbudet. Nå gjelder det nasjonale forbudet mot åpen ild.
Brannvesenet Sør har opphevet det ekstraordinære, lokale bålforbudet. Nå gjelder det nasjonale forbudet mot åpen ild.

26. mars innførte Brannvesenet Sør IKS et lokalt forbud mot bålbrenning på både inn- og utmark. Dette forbudet ble opphevet onsdag 15. april. Fra og med denne datoen innføres det generelle, nasjonale bålforbudet i eller i nærheten av skog eller annen utmark. Det nasjonale forbudet gjelder til 15. september.

  • Dette betyr at det blant annet er tillatt å brenne bål på egen tomt og på innmark dersom det åpenbart ikke er fare for brann.
  • Brannvesenet vil allikevel opplyse om at dersom et bål kommer ut av kontroll slik at brannvesenet må tilkalles for slukking, så vil forholdet politianmeldes.

Ved ekstrem tørke/stor brannfare vil brannsjefen kunne varsle skjerpede regler vedrørende all bruk av åpen ild, og annen aktivitet som kan føre til brann. Den enkelte har ansvaret for å følge med om slik endring er gitt. En endring vil bli varslet i lokalmedia, på www.brannsor.no, på nettsiden til kommunen og på Facebook.

Forskrift om brannvern

§ 3.Generelle krav til aktsomhet

  • Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.
  • Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.
  • Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Sist endret: 16.04.2020