Hårfine muligheter på Lyngdal helsehus

Det er nå ledig frisørlokale på Lyngdal helsehus. Fristen for å melde sin interesse for å leie dette er satt til 1. juli.
Det er nå ledig frisørlokale på Lyngdal helsehus. Fristen for å melde sin interesse for å leie dette er satt til 1. juli.

Det legges til rette for utøvelse av privat næringsvirksomhet på helsehuset ved at Lyngdal kommune stiller lokale til disposisjon. Kommunen har ikke arbeidsgiveransvar. Det aktuelle lokalet er innredet med frisørmøbler, og har et areal på 13,3 kvadratmeter.

En eventuell avtale inngås for 2 år, med mulighet opsjon på 1+1+1 år. Leiekontrakten fornyes automatisk for 1 nytt år av gangen dersom ikke Lyngdal kommune har mottatt skriftlig varsel 6 måneder før kontraktens utløp av gjenværende leieperiode.

– Målet er å legge til rette for at eldre og andre som har utfordringer med å skaffe seg denne tjenesten på andre måter skal kunne ha et frisørtilbud på helsehuset. Sekundærgrupper er andre innbyggere og ansatte, opplyser avdelingsleder for drift på Lyngdal helsehus, Siv Jorunn Kvinlaug.

Tjenestekonsesjonen utlyses som anbudskonkurranse. Konkurransegrunnlag for tildeling av konsesjon er følgende:

  • Svennebrev som frisør
  • Minimum 2 dager åpen frisørsalong
  • Firmaattest ikke eldre enn 6 måneder. Ved nytt firma må denne leveres før oppstart
  • Pris pr behandling til beboer for vask, klipp og føn. Perm + alle tillegg skal framkomme
  • Personlig egnethet. Det legges vekt på god kommunikasjon og samhandling med beboerne, og fleksibilitet i utøvelsen av tjenesten
  • Gjennomføring / logistikk knyttet til booking og betaling
  • Referanser

Skriftlig tilbud skal basere seg på overnevnte kriterier. Dokumentasjon av svennebrev skal legges ved.

  • Tilbud må være mottatt hos kommunen senest 1. juli 2022.

Sendes til Lyngdal kommune, postboks 353, 4577 Lyngdal.

Konvolutten merkes med "Tilbud frisør".

Spørsmål kan rettes til avdelingsleder drift, Siv Jorunn Kvinlaug, på telefon 957 53 707, eller via epost siv.jorunn.kvinlaug@lyngdal.kommune.no

Over fire etasjer har Lyngdal helsehus totalt 120 plasser fordelt på institusjon og omsorgsboliger. Cirka 230 ansatte har helsehuset som sitt arbeidsted. Tilknyttet helsehuset er også tjenester som fysioterapi, ergoterapi, dagsenter, kjøkken, kafé, treningssal, vaskeri, tannlegekontor, sykehjemslege, sykepleieklinikk og hjemmesykepleie. I tillegg skal helsehuset inneholde tjenestetilbud frisør og fotpleie.

Drone Ole Lyngdal helsehus 071021 DJI_0205 (2).JPG
Lyst til å drive frisørpraksis på Lyngdal helsehus? Nå har du muligheten. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Sist endret: 10.06.2022