Fortsatt ledig frisørlokale på helsehuset

Det er fortsatt ledig frisørlokale på Lyngdal helsehus. Nå gjøres det nytt framstøt for om mulig finne en leietager.
Det er fortsatt ledig frisørlokale på Lyngdal helsehus. Nå gjøres det nytt framstøt for om mulig finne en leietager.

Fristen for å melde sin interesse for å leie dette er satt til torsdag 15. desember.

– Vi ønsker å legge til rette for at eldre og andre som har utfordringer med å skaffe seg denne tjenesten på andre måter skal kunne ha et frisørtilbud lokalt her på helsehuset. Men denne frisørtjenesten er selvsagt også åpen og tilgjengelig for alle andre, både for innbyggere generelt og for besøkende til helsehuset, opplyser avdelingsleder for drift på Lyngdal helsehus, Siv Jorunn Kvinlaug.

Siv Jorunn Kvinlaug frisørsalongen helsehuset IMG_3649.jpeg
Avdelingsleder Siv Jorunn Kvinlaug viser fram den flotte frisørsalongen som fortsatt står ledig på Lyngdal helsehus. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Helsehuset er i dag ikke helt uten frisørtilbud, ettersom de har avtale med en person som er innom én dag i uken for å gi et tilbud til brukerne. Men Kvinlaug håper de snart får en ny leietager inn i det ledige frisørlokalet. Lokalet er ferdig innredet og klart til å tas i bruk, og ifølge Kvinlaug inkluderer leien også en svært gunstig avtale med helsehusets eget vaskeri.

– Vi synes det er rart at ingen har vist interesse for å leie seg inn her, men mistenker at mange tror denne salongen kun er til for helsehuset. Men det er den altså ikke, presiserer Kvinlaug nok en gang.

Siv Jorunn Kvinlaug frisørsalongen helsehuset IMG_3657.jpeg
Siv Jorunn Kvinlaug mistenker at potensielle leietagere tror denne salongen kun er for Lyngdal helsehus. Noe hun presiserer at den absolutt ikke er. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

En eventuell avtale inngås for 2 år, med mulighet for opsjon på 1+1+1 år. Leiekontrakten fornyes automatisk for 1 nytt år av gangen dersom ikke Lyngdal kommune har mottatt skriftlig varsel om oppsigelse 6 måneder før kontraktens utløp av gjenværende leieperiode. Lyngdal kommunes rolle her er å legge til rette for utøvelse av privat næringsvirksomhet på helsehuset. Kommunen har ikke noe arbeidsgiveransvar.

Det aktuelle lokalet er som nevnt innredet med frisørmøbler og utstyr, og har et areal på 13,3 kvadratmeter.

Betingelser

For å kunne søke om å leie lokalet og utøve frisørvirksomhet på helsehuset må følgende krav innfries:

  • Svennebrev som frisør
  • Minimum 2 dager åpen frisørsalong i uken
  • Firmaattest ikke eldre enn 6 måneder. Ved nytt firma må denne leveres før oppstart
  • Pris pr behandling til beboer for vask, klipp og føn. Perm + alle tillegg skal framkomme
  • Personlig egnethet. Det legges vekt på god kommunikasjon og samhandling med beboerne, og fleksibilitet i utøvelsen av tjenesten
  • Gjennomføring / logistikk knyttet til booking og betaling
  • Referanser

Skriftlig tilbud skal basere seg på overnevnte kriterier. Dokumentasjon av svennebrev skal legges ved.

  • Tilbud må være mottatt hos kommunen senest torsdag 15. desember 2022.

Sendes til Lyngdal kommune, postboks 353, 4577 Lyngdal.

Konvolutten merkes med "Tilbud frisør".

Om helsehuset

Lyngdal helsehus stod ferdig i mars 2020.

Over fire etasjer har helsehuset totalt 120 plasser fordelt på institusjon og omsorgsboliger. Cirka 230 ansatte har helsehuset som sitt arbeidsted. Tilknyttet helsehuset er også tjenester som fysioterapi, ergoterapi, dagsenter, kjøkken, kafé, treningssal, vaskeri, tannlegekontor, sykehjemslege, sykepleieklinikk og hjemmesykepleie. I tillegg skal helsehuset inneholde tjenestetilbud som fotpleie og altså frisør.

Drone Ole Lyngdal helsehus 071021 DJI_0205 (2).JPG
Lyst til å drive frisørpraksis på Lyngdal helsehus? Nå har du muligheten. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Kontaktperson

Spørsmål kan rettes til avdelingsleder drift, Siv Jorunn Kvinlaug, på telefon 957 53 707, eller via epost siv.jorunn.kvinlaug@lyngdal.kommune.no

Sist endret: 15.11.2022