Hei lyngdøl, hvordan har du det?

Fra 20. september kan lyngdøler og flere tusen andre egder bli spurt om hvordan de opplever livet. Det handler om Folkehelseundersøkelsen 2023.

Fra 20. september kan lyngdøler og flere tusen andre egder bli spurt om hvordan de opplever livet. Det handler om Folkehelseundersøkelsen 2023.

Dersom du rundt 20. september og i de påfølgende dager mottar en SMS eller epost med invitasjon om å delta i Folkehelseundersøkelsen på Agder 2023, så er det altså ikke spam eller forsøk på svindel. Dette er en høyst reell undersøkelse der hele 60 000 egder skal bli spurt om hvordan de har det i livene sine.

– Befolkningen sitter på verdifull kunnskap, og vi trenger folks hjelp sånn at vi kan gjøre et enda bedre folkehelsearbeid i kommunene og fylkeskommunen, sier Vegard Nilsen, fylkesdirektør for folkehelse i Agder fylkeskommune. Han håper derfor flest mulig svarer når Folkehelseundersøkelsen på Agder sendes ut fra 20. september.

Invitasjonene sendes som allerede nevnt ut på epost og SMS. Deltakerne trekkes ut tilfeldig fra Folkeregisteret, blant innbyggere på Agder over 18 år. Undersøkelsen tar for seg alt fra tilgang til buss og servicetilbud i nærmiljøet, til spørsmål om helse og levevaner. En egen del handler om livskvalitet. Ungdata er en tilsvarende undersøkelse for de under 18 år.

– Når innbyggerne forteller oss om hvordan de opplever livet, hva de er fornøyd og misfornøyd med, kan vi jobbe mer målrettet med folkehelse. Da kan vi sette inn «trøkket» der det trengs mest, sier fylkesdirektør Vegard Nilsen.

Ulike ansiktsuttrykk og sinnsstemninger
Hvordan har du det, lyngdøl? Illustrasjonsfoto: Gino Crescoli, Pixabay

Levekårsutfordringer

Agder har i flere år hatt utfordringer knyttet til levekår, lavinntekt og andelen uføre. I juni 2023 hadde Agder og Innlandet høyest andel uføretrygdede per fylke, med 14,2 prosent. Dette ifølge tall fra Nav. Bedre levekår er også et av hovedsatsingsområdene i Regionplan Agder 2030.

Undersøkelsen gjentas med jevne mellomrom, slik at kunnskapen blir oppdatert. Forrige gang den ble holdt på Agder var i 2019. Rapporten fra den undersøkelsen finner du via lenken under.

Lenke: Folkehelseundersøkelsen på Agder 2019

Lenke: Regionplan Agder 2030

Resultater rundt juletider

Undersøkelsen er et samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene og Folkehelseinstituttet. Rapporten med funnene ventes å være klar i desember 2023. Resultatene vil kunne benyttes i det lokale folkehelsearbeidet i kommunene på Agder.

– Kantar Public og Norsk Gallup gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra Folkehelseinstituttet. Undersøkelsen foregår hovedsakelig på nett, og utvalgte personer får tilsendt en individuell lenke til spørreskjemaet. Skjemaet kan fylles ut enten på mobiltelefon, nettbrett eller PC, sier seniorrådgiver Thomas S. Nilsen i Folkehelseinstituttet.

Personopplysninger behandles konfidensielt. Undersøkelsen gjennomføres i henhold til datalagringsregelverket (GDPR) og Datatilsynets retningslinjer for behandling av personopplysninger.

– Det er kun de som får invitasjon til å delta som kan svare. Derfor håper vi at de som får anledning til det faktisk svarer, sier Vegard Nilsen.

Fakta om Folkehelseundersøkelsen på Agder 2023
  • Gjennomføres for tredje gang på Agder
  • Undersøkelsen er et samarbeid mellom fylkeskommunen, kommuner og Folkehelseinstituttet
  • 60 000 voksne på Agder får invitasjon til å delta
  • De første invitasjonene sendes ut på SMS og epost fra 20. september
  • Rapport med funnene ventes å være klar i desember 2023
  • Svarene benyttes til å gjøre arbeidet for bedre folkehelse mer målrettet i kommuner og fylkeskommuner

Lenke: Agder fylkeskommune, folkehelseundersøkelsen

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål knyttet til undersøkelsen, kan du ta kontakt med folkehelsekoordinator i Lyngdal kommune.

Kristine Engebretsen Illøkken
Lyngdal rådhus, 2. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 30.10.2023