Hekken din kan gjøre skoleveien farlig

Klipp hekken før skolestart, og gjør skoleveien tryggere!
Klipp hekken før skolestart, og gjør skoleveien tryggere!

Fri sikt i kryss og avkjørsler er avgjørende for at myke trafikanter lett skal synes. Mandag 17. august er det skolestart, og mange små skal da «ut å gå».

«Det er viktig å holde hekker og annen vegetasjon nede, og det er den enkelte grunneier sitt ansvar å gjøre dette», sier Britt Alice Oseassen, rådgiver ved Arealforvaltning og miljø i Lyngdal kommune.

Å sørge for fri sikt er så vesentlig at ansvarsforholdet er nedfelt i vegloven. Du som bor ved en vei er ansvarlig for å klippe hekken på eiendommen slik at det er god sikt ved veikryss og ved avkjørsler.

I siktsoner i kryss og ved avkjørsler skal det ikke være vegetasjon høyere enn 50 cm over veien.

Tekniske Tjenester gjennomfører i tiden før skolestart befaringer rundt i flere boligfelt for å sjekke tilstanden på hekker og annen vegetasjon som kan utgjøre en fare for myke trafikanter. Da med hovedfokus på steder som anses å være viktige skoleveier og hovedferdselsårer. 

«Vi vil forsøke å få til en dialog med de grunneierne som har hekker som anses å være til hinder for fri sikt», sier Oseassen, som appellerer til grunneiere om å «trafikksikre» hekker og vegetasjon, og da særlig der skolebarn ferdes.

DSC_7016 hekk på Byremo.jpg
Ikke la hekker og annen vegetasjon hindre sikten der barn ferdes til og fra skole. Illustrasjonsfoto: Ole Aa. Brattfjord, Lyngdal kommune

Sist endret: 14.08.2020