Nye viktige kapitler for helsehuset nærmer seg

Den store flyttedagen nærmer seg. Om et par måneder er Lyngdal helsehus i full virksomhet. Men før den tid kan alle som ønsker komme og ta nybygget i nærmere øyesyn. Torsdag 2. april inviteres det til åpen dag.
Den store flyttedagen nærmer seg. Om et par måneder er Lyngdal helsehus i full virksomhet. Men før den tid kan alle som ønsker komme og ta nybygget i nærmere øyesyn. Torsdag 2. april inviteres det til åpen dag.

Det nye flotte helsehuset skal blant annet huse korttids- og langtidsopphold, kommunal øyeblikkelig hjelp og hjemmetjenester. Det som for få år siden var planer på et tegnebrett, troner nå ganske så majestetisk på Bergesletta. Her skal Lyngdal kommune møte framtidens helseutfordringer.

DSC_5322 Lyngdal helsehus Ingunn Skretting og Anne Sanden Kvinen.jpg
Prosjektleder Ingunn Skretting (t.v.) og virksomhetsleder Anne Sanden Kvinen med flotte Lyngdal helsehus i bakgrunnen. Snart åpner de dørene for alle skuelystne.
Foto: Ole Aa. Brattfjord, Lyngdal kommune

Store utfordringer

– Eldreomsorgen står foran store utfordringer i årene som kommer. Gruppen eldre over 80 år vil mer enn doble seg fram mot år 2040. En like stor vekst i tilgangen på kvalifisert helsepersonell kan vi ikke påregne. Dette er den virkeligheten vi må rigge oss for. Vi må tenke smartere, bygge smartere og vi må ta i bruk velferdsteknologi for å møte framtidens helseutfordringer for Lyngdals befolkning, sier brukerkoordinator og prosjektleder for Lyngdal helsehus, Ingunn Skretting.

Den formelle overtagelsen av helsehuset skjer etter planen 27. mars. I løpet av uke 17 er det planlagt innflytting for tjenestemottagere. Som en del av flytteprosessen må eksisterende husleieavtaler på Lyngdal bo- og servicesenter sies opp, og nye avtaler for helsehuset inngås.

Informasjon

Som en del av forberedelsene til flytting er det gjennomført flere informasjonsmøter og personlige samtaler med alle brukerne.

– Vi mener selv vi har vært gode på informasjon, involvering og oppfølging, og håper brukerne opplever det på samme måte. Vi har hele veien vært bevisste på brukerinvolvering. Flere brukergrupper har vært i aktivitet over flere år nå. Vi har hatt folkemøte, flere beboermøter og vi har gjennomført en til en-samtaler. Både med de på institusjon og de som leier omsorgsboliger. Siste fellesmøte for beboere i omsorgsboliger hadde vi senest 3. februar. Og nå i forbindelse med at det innen 1. mars skal inngås nye husleieavtaler gjennomfører vi nye en til en-samtaler med brukere og pårørende. Torsdag 27. februar gjennomføres nytt fellesmøte, og deretter nye personlig samtaler. Vi har i tillegg laget informasjonsbrosjyrer og nyhetsbrev. For å nevne noe, sier virksomhetsleder for Hjemmetjenester, Anne Sanden Kvinen.

Innvendig detalj mot bad.jpg
Tilrettelagt, flott og moderne. Stikkord for nye Lyngdal helsehus. Foto: Ingunn Skretting

– Så er vi ærlige på at det er brukere på dagens LBS som av ulike årsaker ikke ønsker å flytte til det nye helsehuset. De er ikke så mange, men vi tar selvsagt også dem på alvor og lytter til det de har å si. Men dette er beboere som kommunen ikke har noen lovpålagt plikt til å finne annet bosted til, og slik situasjonen er nå kan de heller ikke bli boende på LBS. Så det er en litt vrien situasjon. Vi innrømmer det. Men vi har dialog med disse brukerne, og må se på hva slags løsninger vi eventuelt kan få til dersom de står fast på at de ikke vil flytte til det nye helsehuset. Men når det er sagt så er vi veldig glad for at det store flertall av brukerne gleder seg til å flytte til et nytt, flott og moderne helsehus, sentralt beliggende og med mange fine tilbud for både beboere og besøkende, sier hun.

Åpningsfest i mai

Den offisielle åpningen av Lyngdal helsehus skjer i midten av mai.
– Da blir det feiring av både grunnlovsdag og nytt helsehus, smiler prosjektleder Ingunn Skretting.

Litt om tilbudene i helsehuset
 • Dagsenter
 • Fysio- og ergoterapitilbud, samt syn og hørsel
 • Sykehjemslege
 • Tannklinikk
 • Sykepleieklinikk
 • Kjøkken
 • Kafeteria og kantine
 • Vaskeri
 • Frisør
 • Fotpleie
 • Treningsmuligheter
 • Uteområder
Litt fakta om helsehuset
 • Bygging vedtatt i 2016
 • Byggestart på Bergesletta 28. mai 2018
 • Kostnadsramme ca. 460 millioner kr
 • Bruksareal på nærmere 13 500 kvadratmeter
 • 56 institusjonsplasser
 • 64 omsorgsboliger
 • Dagsenter
Milepæler i 2020 for helsehuset
 • Innen 1. mars: Nye husleieavtaler inngås
 • Uke 12-14: Opplæring av ansatte
 • 27. mars: Lyngdal kommune overtar bygget
 • 30. og 31. mars: Planlagt omvisning for brukere og pårørende
 • 2. april: Åpen dag. Alle er velkommen!
 • Helgen 18. og 19. april: Mulighet for pårørende å flytte møbler og annet fra LBS til helsehuset
 • 20. og 21. april: Innflytting
 • Offisiell åpning planlegges i midten av mai

Kontaktpersoner

Ingunn Skretting, telefon 416 24 624
Ingunn.Skretting@lyngdal.kommune.no

Anne Sanden Kvinen, telefon 977 43 000
Anne.Sanden.Kvinen@lyngdal.kommune.no

Lyngdal helsehus februar 2020.jpg
Lyngdal helseshus i slutten av februar 2020. Foto: Ole Aa. Brattfjord

Sist endret: 12.03.2020