Her ser du opptaket fra møtet i investeringsutvalget

Nettmøtet i investeringsutvalget fredag 27. mars ble sendt direkte på Kommune-TV. Her ser du opptaket.

Nettmøtet i investeringsutvalget fredag 27. mars ble sendt direkte på Kommune-TV. Her ser du opptaket.

På grunn av gjeldende korona-tiltak kan ikke politiske møter gjennomføres på vanlig måte. I unntaksperioden minimaliseres møteaktiviteten, og nødvendige politiske møter gjennomføres online og strømmes direkte via Kommune-TV. På denne måten sikres også offentlighetens innsynsrett.

Investeringsutvalget behandler alle kommunale prosjekter til en verdi av over 5 millioner kroner. Her ser du det redigerte opptaket fra møtet i investeringsutvalget fredag 27. mars, som da ble gjennomført som nettmøte. 

På saklisten denne fredagen sto videre utredning av spørsmålet knyttet til gjenbruk av Lyngdal bo- og servicesenter, samt status for gang- og sykkelveiprosjektet i Kvås.

Opptaket fra møtet kan du se på Kommune-TV via knappelenken under.

Investeringsutvalget 270220

Møteinnkalling og sakliste kan du laste ned via lenken under.

Investeringsutvalget sakliste 270320

IMG_0657 investeringsutvalget.jpg
Fra det første nettmøtet i investeringsutvalget. På bildet ses (fra venstre øverst) Karsten Fidjeland, utvalgsleder Stein Asle Johnsen og Kristine Valborgland (administrasjonen). Under ses Reidun Bakken og Børge Sundnes. Foto: Ole Aa. Brattfjord

Sist endret: 06.06.2023