Her ser du opptaket fra Lyngdal formannskap 27. februar

Torsdag 27. februar var det møte i Lyngdal formannskap. Opptaket ser du nå på Kommune-TV.

Torsdag 27. februar var det møte i Lyngdal formannskap. Opptaket ser du nå på Kommune-TV.

På saklisten sto blant annet spørsmålet om disponering av økonomiske midler etter at Vekst i Lyngdal ble avviklet, og sak om opptak av Startlån i Husbanken. Formannskapet behandlet denne torsdagen også spørsmål knyttet til møtegodtgjørelser for folkevalgte i lovpålagte råd. Dette gjelder forståelsen av reglementet.

Under eventuelt ble flere saker tatt opp. Karsten Fidjeland (Sp) hadde spørsmål knyttet til sikringstiltak etter flom og ekstremvær, og spørsmål om utrasing av vei på Fidjestøl. Torill Espeland (Krf) ønsket informasjon om koronavirus og smitteberedskap i Lyngdal kommune, mens Unni Nilsen Husøy (Frp) fra talerstolen oppfordret Lyngdal kommune til aktivt å be om dialog knyttet til foreslåtte kutt på Sørlandsbanen.

Opptaket fra møtet finner du via knappelenken under.

Lenke: Formannskapet 27. februar

Hele saklisten til møtet kan du se via den blå knappelenken.

Lenke: Møteinnkalling og sakliste 27.02.20

Sist endret: 05.02.2024