Her ser du opptaket fra møtet i formannskapet og planutvalget 23. januar

Torsdag 23. januar hadde Lyngdal planutvalg og formannskap sitt første møte i det nye året. Se opptaket på Kommune-TV.

Torsdag 23. januar hadde Lyngdal planutvalg og formannskap sitt første møte i det nye året. Se opptaket på Kommune-TV.

På saklisten til planutvalget sto blant annet oppstart av arbeid med visjon for den nye kommunen, og prosjektplanen for arbeidet med kommneplan for ny kommne.

Innledningsvis til møtet i formannskapet var det flere orienteringssaker. Ordfører og kommunedirektør fra nabokommunen Lindesnes var til stede for å orientere om Mandal havn i Strømsvika. Formannskapet vedtok å lukke møtet under denne orienteringen, grunnet taushetsbelagt informasjon.

IMG_0240 Terje Ågedal orienterer om gjenbruk av LBS formskapet 230120.jpg
Prosjektleder Terje Ågedal orienterer formannskapet om mulighetene for gjenbruk av bygningsmassen på Lyngdal bo- og servicesenter (LBS). Foto: Ole Aa. Brattfjord

Det var også orientering om gjenbruk av Lyngdal bo- og servicesenter, og om gjennomføringen av pålagte reduksjoner i 2020-budsjettet.

Via lenken under kan du se det redigerte opptaket fra møtet.

Opptak fra planutvalg og formannskap

Møteinnkallinger og saklister kan du laste ned via de blå knappelenkene.

Møteinnkalling og sakliste planutvalget

Møteinnkalling og sakliste formannskapet

Sist endret: 23.01.2020