Her ser du opptaket fra møtet i formannskapet og planutvalget 23. januar

Torsdag 23. januar hadde Lyngdal planutvalg og formannskap sitt første møte i det nye året. Se opptaket på Kommune-TV.

Torsdag 23. januar hadde Lyngdal planutvalg og formannskap sitt første møte i det nye året. Se opptaket på Kommune-TV.

På saklisten til planutvalget sto blant annet oppstart av arbeid med visjon for den nye kommunen, og prosjektplanen for arbeidet med kommneplan for ny kommne.

Innledningsvis til møtet i formannskapet var det flere orienteringssaker. Ordfører og kommunedirektør fra nabokommunen Lindesnes var til stede for å orientere om Mandal havn i Strømsvika. Formannskapet vedtok å lukke møtet under denne orienteringen, grunnet taushetsbelagt informasjon.

IMG_0240 Terje Ågedal orienterer om gjenbruk av LBS formskapet 230120.jpg
Prosjektleder Terje Ågedal orienterer formannskapet om mulighetene for gjenbruk av bygningsmassen på Lyngdal bo- og servicesenter (LBS). Foto: Ole Aa. Brattfjord

Det var også orientering om gjenbruk av Lyngdal bo- og servicesenter, og om gjennomføringen av pålagte reduksjoner i 2020-budsjettet.

Via lenken under kan du se det redigerte opptaket fra møtet.

Lenke: Opptak fra planutvalg og formannskap

Møteinnkallinger og saklister kan du laste ned via de blå knappelenkene.

Lenke: Møteinnkalling og sakliste planutvalget

Lenke: Møteinnkalling og sakliste formannskapet

Sist endret: 05.02.2024