HV inntar Lister

Fra og med mandag 25. april setter Heimevernet sitt preg på både Lister og andre steder i landsdelen.

Fra og med mandag 25. april setter Heimevernet sitt preg på både Lister og andre steder i landsdelen.

FOR OTHER LANGUAGES, CHOOSE THE LANGUAGE BUTTON FROM THE MENUBAR, OR AT THE TOP OF THE PAGE

Mandag 25. april innledet Lindesnes heimevernskompani årets øvelse. Gjennom hele uke 17 vil soldater og kjøretøy være synlige i Lindesnes- og Lister-regionen.

Soldater fra heimevernsavdelingen Lindesnes vil trene i kommunene Lindesnes, Lyngdal og Farsund. I tillegg vil andre heimevernsavdelinger være godt synlige på hele Agder og i Rogaland i forbindelse med storøvelsen som bærer navnet Gjallarhorn.

– Norges sørligste heimevernsområde vil øve beskyttelse både i kommunesentra og andre områder i kommunene. Da vil mannskaper iført forsvarets uniform og utrustning være synlige i lokalmiljøet, opplyser Øyvind Penne, liaison Lindesnes HV.

Fra HV-hold presiseres det at øvelsen har vært planlagt i lang tid og at den ikke gjennomføres som følge av sikkerhetssituasjonen i Europa. I nordområdene er det ingen aktivitet som avviker fra normalbildet, og trusselvurderingen er ifølge HV ikke endret.

HV-soldater trener 2.jpg
HV presiserer at øvelsen ikke har noe å gjøre med sikkerhetssituasjonen i Europa. Foto: HV
HV-soldater trener 1.jpg
HV-soldatene skal under Øvelse Gjallarhorn i en tenkt krisesituasjon trene på å sikre samfunnsviktig infrastruktur og andre objekter. Foto: HV

 

Sist endret: 25.04.2022