Åpningen av Sherpahytta utsatt til 30. april

Krevende vær- og føreforhold gjør at den planlagte åpningen av Sherpahytta lørdag 25. mars utsettes til søndag 30. april.

Krevende vær- og føreforhold gjør at den planlagte åpningen av Sherpahytta lørdag 25. mars utsettes til søndag 30. april.

Dagsturhytta er for lengst kommet på plass i enden av sherpatrappen som leder opp til Vågefjellet, og den har fått navn. Lørdag 25. mars var det planlagt offisiell åpning og innvielse, av både dagsturhytta og sherpastien. Men den er altså nå utsatt til søndag 30. april kl. 14.

– Det ligger fortsatt så mye is i området at vi konkluderte med at det ikke er forsvarlig å gjennomføre arrangementet som opprinnelig planlagt, og har valgt å utsette det en måned, sier virksomhetsleder for kultur i Lyngdal kommune, Jan Seland.

Programmet blir imidlertid det samme. Det loves musikalske innslag, aktiviteter og quiz for både barn og voksne, og det blir gratis pølser og bålkaffe. For å nevne noe.

 • Arrangementet ved Sherpahytta starter kl. 14.

De som ikke er kjent kan møte opp ved Lyngdal helsehus kl. 13.30, for felles avmarsj oppover fjellsiden. Turen fra helsehuset til dagsturhytta tar ca. en halv time.

På plakaten under ser du hele programmet for dagen, bortsett fra at datoen jo er feil:

Dagsturhytta program offisiell åpning

Navnet ble bestemt 8. mars

På et ekstraordinært møte i det politiske utvalget for kultur og samskaping onsdag 8. mars, ble det bestemt hva dagsturhytta skal hete. Det offisielle navnet er nå Sherpahytta.

Dette var ett av forslagene som ble sendt inn gjennom navnekonkurransen. Det var på forhånd anbefalt at navnet på hytta måtte slutte på en av følgende fem endelser:

 • -hytta
 • -blikk
 • -stua
 • -syn
 • -bua

Via knappelenkene under finner du veien til opptaket fra kulturutvalgets møte 8. mars, og til opptaket fra møtet da utvalget gjorde vedtak om navnekonkurransen.

Lenke: Kulturutvalget 8. mars

Lenke: Kulturutvalget om navnekonkurransen

Fakta om dagsturhyttene
 • Agder fylkeskommune har i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-bank satt i gang et prosjekt for å få satt opp 25 like dagsturhytter innen 2025. En i hver kommune som ønsker dette. Alle de 25 kommunene på Agder har gjort vedtak om at de ønsker å sette opp dagsturhytte i sin kommune.
 • En dagsturhytte koster 930 000 kr eks. mva. Dette inkluderer bygging, frakt og montering. Prisen inkluderer også solcellepanel og vedovn.
 • Samarbeidsprosjektet innebærer at Sparebankstiftelsen SR-bank bidrar med 250 000 kroner pr. hytte. Fylkeskommunen bidrar selv med 212 000 kroner pr. hytte. I tillegg skal spillemidler, momskompensasjon og lokal egenandel fra kommunene finansiere hyttene. Kommunen må i forkant skaffe tomt og klargjøre denne.
 • Hensikten med dagsturhyttene er å skape attraktive turmål som kan bidra til at flere kommer seg ut på tur i hverdagen der de bor. Målet er at dagsturhyttene skal gi mer friluftsliv, økt fysisk aktivitet og gode naturopplevelser for både fastboende og tilreisende.
 • Adkomst til dagsturhyttene bør være via merket tursti eller turvei. Turen til hytta bør ta 20-45 minutter å gå.

Les mer via lenkene under.

Lenke: Om dagsturhyttene på Agder

Lenke: Første dagsturhytte åpnet

Dronefoto av dagsturhytta
Dagsturhytta troner flott på fjellhyllen ved enden av sherpatrappen. Nedenunder ses Lyngdal helsehus. Dronefoto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune
Bilde som viser utsikten inne fra dagsturhytta
Ikke noe å si på utsikten fra Sherpahytta på Vågefjellet. Foto: Odd-Ivar Knutsen, Lyngdal kommune

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus

Sist endret: 21.03.2023