Gis ikke dispensasjon

Kommunene har ikke adgang til å gi dispensasjon fra hytteforbudet. Det oppfordres derfor om at hyttebeboere ikke tar kontakt med kommunen for å kreve unntak. Unntakene fremkommer tydelig i forskriften.

Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn for å avverge store materielle skader tillates. Men regjeringen oppfordrer folk til å engasjere lokalt bosatte personer til å utføre slikt arbeid og tilsyn.

Les forskriften

Også Lyngdal kommune har mottatt henvendelser om dispensasjon fra forbudet mot opphold på hytter. Men som det presiseres over har ikke denne bestemmelsen noen dispensasjonshjemmel. Forbudet mot opphold på hytter og fritidseiendommer er absolutt, bortsett fra det unntaket som allerede er gitt.