Ikke lenger gratis busskort til studenter

Vi minner alle våre kjære lokale studenter om at ordningen med gratis busskort til og fra studiested ikke lenger gjelder.

Ordningen ble dessverre fjernet med bakgrunn i kommunens vanskelige økonomiske situasjon.

Sist endret: 27.07.2020