Datoer og steder for influensavaksinering 2021

Årets influensavaksinering vil foregå på Lyngdal helsehus dagene 2., 3. og 4. november.
Årets influensavaksinering vil foregå på Lyngdal helsehus dagene 2., 3. og 4. november.

Lyngdal kommune gjennomfører vaksineringen i uke 44, på ovenfor nevnte datoer.

 • Man må være bosatt i Lyngdal kommune for å få influensavaksine i Lyngdal.

Etter disse datoene må personer som ønsker influensavaksine kontakte legesenteret.

Påmelding

For påmelding til vaksinering kontaktes luftveisklinikken på telefon 979 99 600, og det tastes da 2 for vaksinering. Alternativt kan det sendes epost til korona@lyngdal.kommune.no, eller man kan bestille time selv på helsenorge.no, under timeavtaler og smittevern Lyngdal luftveisklinikk.

Influensavaksineringen skjer på Lyngdal helsehus dagene 2., 3. og 4. november.

 • Innbyggere i Lyngdal nord kan få influensavaksine på legesenteret i Konsmo. Her tilbys det også drop in-vaksinering torsdag 4. november, mellom kl. 16.30 og 19.30. Dette tilbudet retter seg mot risikopasienter og aldersgruppe 65+.
 • Helsepersonell kan få vaksine på sitt arbeidssted.

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvar for vaksinering av følgende grupper:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
 • Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  - kronisk lungesykdom
  - hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  - diabetes type 1 og 2
  - leversvikt eller nyresvikt
  - kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  - nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  - svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  - annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg tilbyr kommunen influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Personer utenfor målgruppen

Personer som ikke tilhører målgruppene for influensavaksinasjon (under 65 år og uten risikodiagnoser) må selv bekoste både vaksine og vaksinering.

Disse har anledning til å ta influensavaksine ved apotek eller private vaksinasjonskontor – eventuelt hos fastlegen dersom fastlegekontoret har tilgang på vaksinedoser til ordinært salg, eller via bedriftshelsetjeneste eller liknende tilbud. Denne tjenesten blir prissatt av den enkelte tilbyder.

Vaksinering i regi av fastleger vil sesongen 2021/2022 organiseres på samme måte som for fjorårssesongen. I den forbindelse settes et tak på egenandelen på kr 50 for den som vaksineres. For personer med frikort vil vaksinering være gratis.

Influensavaksinering illustrasjonsbilde.jpg

Sist endret: 10.11.2021