Her finner du mars-infoen

Lyngdal kommune fortsetter ordningen med å utgi «Infoen», med aktivitetsoversikt for frivillige lag og foreninger i tidligere Audnedal kommune.
Lyngdal kommune fortsetter ordningen med å utgi «Infoen», med aktivitetsoversikt for frivillige lag og foreninger i tidligere Audnedal kommune.

Via knappen under finner du den sist utgitte infoen.

Infoen mars 2020.pdf

Ønsker du å ha med informasjon om aktiviteter i «Infoen» som planlegges utgitt for neste måned, må du sende oss dette innen 25. i denne måneden.

Den trykte utgaven legges ut på innbyggertorgene og andre møtesteder i tidligere Audnedal. Digital utgave publiseres her på hjemmesiden.

Dette kan du sende inn:

  • Navn på lag / forening
  • Dato og klokkeslett for aktivitet
  • Hvor aktiviteten skjer
  • Kortfattet info om aktiviteten (maks 30 ord)
  • Navn på kontaktperson med telefon

Alle opplysninger til «Infoen» sendes på epost til denne adressen:

aktivitet@lyngdal.kommune.no

Sist endret: 03.03.2020