Informasjon fra kriseledelsen fredag 13. mars

Kriseledelsen i Lyngdal kommune har daglige statusmøter med kommuneoverlege og virksomheter. Her oppsummeres situasjonsbildet per fredag 13. mars 2020.
Kriseledelsen i Lyngdal kommune har daglige statusmøter med kommuneoverlege og virksomheter. Her oppsummeres situasjonsbildet per fredag 13. mars 2020.

Karantene-regler:

Alle som har reist etter 27. februar, skal i karantene i 14 dager når de kommer hjem. Dette karantene-påbudet er nå blitt innskjerpet, og gjelder også for reiser til Danmark og Island.

Forskrift om karantene slår fast at påbudet per dags dato gjelder for personer som ankommer Norge fra alle andre land enn Sverige og Finland. Dersom Sverige og Finland er benyttet til gjennomreise fra andre land, slår imidlertid bestemmelsen inn også her.

Forskrift om karantene

Kommuneoverlegen:

  • Det var fredag 13. mars ett bekreftet smittetilfelle av korona i Lyngdal kommune. Søndag 15. mars opplyser kommuneoverlegen om to smittede personer.

Legekontorene i kommunen ber folk med luftveissymptomer, hoste og andre indikasjoner på aktiv sykdom om ikke å oppsøke venterom og legekontor. Ta kontakt på telefon.

Korona-utbruddet har medført stor pågang på apotekene. Disse fylles opp av kunder, med den konsekvens at mange syke der kommer tett på hverandre. Kommuneoverlegen vil derfor informere apotekene om å slippe inn kunder puljevis for å redusere kontaktflaten mellom de besøkende.

Ordfører Jan Kristensen:

Ordføreren uttrykker stor forståelse for at mange innbyggere nå er engstelige. Ordføreren presiserer at situasjonen er alvorlig, men at den vil være enklere å håndtere dersom innbyggerne forholder seg rolig og retter seg etter anmodningene fra myndighetene.

Det innebærer blant annet at personer som er i karantene respekterer og overholder reglene for dette. Er man i karantene skal man holde seg hjemme. Om det er i bolig eller fritidshus er underordnet. Poenget er å unngå kontakt med andre i karantene-perioden.

Det presiseres også nok en gang at hamstring av mat må unngås.

Norge er nå gått til krig mot korona-viruset, og alle er soldater i den krigen. Da handler det også om å vise solidaritet med hverandre.

Skole:

Virksomhetsledere for skole appellerer til foreldre og foresatte om å bidra til at hjemmeværende elever jobber med skoleoppgaver. Om ikke alle har forutsetning eller mulighet for å bidra med hjemmeundervisning, kan alle vise interesse for skolearbeidet og gi elevene arbeidsoppgaver. Og på den måten bidra til at de får en så god skolegang som mulig, også hjemme. Lesing er særlig viktig!

Det er viktig å sørge for at stengte skoler ikke blir 14 dagers ekstra fri.

Foreldre og foresatte bes også om å passe på at hjemmeværende elever ikke søker til hverandre eller til offentlige steder hvor de vil bidra til unødige ansamlinger av mennesker.

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig. Herunder unngå offentlig transport, hvis du kan, og unngå steder hvor du lett kommer nær andre.

Den nasjonale dugnaden har størst effekt ved minst mulig nærkontakt. Skoleledelsen i Lyngdal fraråder derfor hjemmeværende elever om å gå på besøk hjemme hos hverandre. Ta gjerne en luftetur i nærmiljøet med egne barn. Da kan gjerne også nabogutten eller nabojenta være med. Men viktig å holde avstand.

Elevene kan ellers bruke ulike digitale kanaler for å holde kontakten med hverandre.

Skole, SFO og barnehager stenges

Hjemmetjenesten:

Det kommer rapporter om at besøksforbudet til hjemmeboende ikke respekteres. Det er oppslag om besøksrestriksjoner på dørene til alle hjemmeboende. Det anmodes nå om at dette respekteres.

Korona-telefonen har helgeåpent:

Korona-telefonen vil være betjent også gjennom helgen lørdag 14. og søndag 15. mars, fra kl. 08 til 15.30.

Telefonen har nummer 97 999 600.

Røde Kors kalles inn:

Beredskapskoordinator Birger Abrahamsen informerer om at samarbeidsavtalen kommunen har inngått med Lyngdal Røde Kors nå vil bli iverksatt. Dette innebærer at Røde Kors bidrar med ressurser for å avlaste kritiske tjenester i kommunen.

Rettigheter for hjemmeværende private:

Lyngdal kommune gjør oppmerksom på at foreldre ansatt i det private som på grunn av stengte barnehager og skoler må holde seg hjemme, har muligheten for å ta ut omsorgsdager. Det vil si egenmeldingsdager begrunnet i "hjemme med sykt barn".

Info om omsorgsdager

Pressemeldinger fra kriseledelsen

Kriseledelsen i Lyngdal kommune har daglige statusmøter
med kommuneoverlege og virksomheter.

Via knappelenkene under samles pressemeldinger om situasjonsbildet.

Pressemelding fra Lyngdal kommune 13.03.20

Pressemelding fra Lyngdal kommune 12.03.20

Sist endret: 15.03.2020