Informasjon om covid19-vaksinering i Lyngdal kommune

Her finner du oppdatert informasjon om gjennomføringen av massevaksinasjon i Lyngdal kommune mot covid19.
Her finner du oppdatert informasjon om gjennomføringen av massevaksinasjon i Lyngdal kommune mot covid19.

Sist oppdatert 06.01.2021:

Rett over nyttår mottok Lyngdal kommune 30 doser med covid19-vaksine. Nye 35 doser er ventet å bli levert i løpet av uke 2. Vaksineringen startet umiddelbart etter at de første dosene var mottatt.

Plan for vaksinering mot covid19 i Lyngdal kommune ble oversendt Fylkesmannen i Agder fredag 18. desember. Planen oppdateres fortløpende etter hvert som det kommer ny informasjon fra sentrale myndigheter.

De som prioriteres først er som tidligere meddelt beboere på institusjon, fordelt over hele kommunen. Ifølge koordinator for vaksinearbeidet i Lyngdal, Ronny Bjørnevåg, vil ikke de 65 dosene som kommer i uke 1 og 2 være tilstrekkelig til å få vaksinert alle i denne gruppen. Når neste forsendelse kommer, og hvor mange doser det da vil være snakk om, er fortsatt uavklart.

Den neste prioriterte gruppen er personer over 65 år. Alle i denne aldersgruppen som ønsker vaksine er bedt om å registrere seg via korona-telefonen, 979 99 600. Mer info om dette lenger nede.

Det er foreløpig uklart når og i hvilket omfang vaksineringen av gruppen over 65 år kan starte. Men når dette arbeidet kommer i gang vil personene det gjelder bli oppringt.

Hvem prioriteres først?

De første dosene med vaksine er som nevnt over forbeholdt innbyggere i institusjon.

Den videre vaksineringen av personer over 65 år vil ventelig foregå i Lyngdalshallen. Avhengig av om Lyngdal kommune mottar tilstrekkelig mengde doser til å kunne iverksette en massevaksinering. Tidspunkt for dette blir kunngjort senere.

 • Er du over 65 år og ønsker vaksine, bes du om snarest å registrere deg via korona-telefonen: 979 99 600.
  Telefonen er åpen på hverdager mellom kl. 09 og 15.

Når du ringer dette nummeret får du følgende valgmuligheter. Tast 1 for testing. Tast 2 for vaksine-registrering.

 • Vaksinering av personer under 65 år vil det komme mer informasjon om etterhvert. Personer i denne gruppen trenger ikke å ringe.

Når og hvor starter vaksineringen?

Det er som nevnt foreløpig ikke satt noen oppstartdato for vaksineringen i Lyngdal kommune. De første dosene med vaksine kommer trolig like over nyttår. Vaksineringen starter da umiddelbart, og vil foregå i Lyngdalshallen. Tidspunkt for dette blir kunngjort senere.

Mengde og hyppighet i leveranser av vaksine videre utover i 2021 er heller ikke kjent.

Det vil sannsynligvis være begrenset med vaksinedoser i starten, så det vil kunne ta tid før alle i målgruppene får tilbud om vaksine.

De første vaksinene er som ovenfor nevnt forbeholdt beboere i sykehjem og omsorgsboliger, og personer over 65 år.

En annen prioritert gruppe er personer i aldersgruppen 18 til 64 år med underliggende sykdommer.

Illustrasjonsbilde korona-vaksine.png
Det er satt inn store ressurser for å utvikle gode vaksiner mot det nye koronaviruset, og flere vaksiner er under utvikling. Illustrasjonsfoto: Gerd Altmann - Pixabay

Koster det noe?

Regjeringen har besluttet at vaksinasjon mot covid19 skal organiseres som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

Det betyr at vaksinasjon mot covid19 er gratis.

Hvem godkjenner?

Det er satt inn store ressurser for å utvikle gode vaksiner mot det nye koronaviruset, og flere vaksiner er under utvikling.

Norge er en del av det europeiske legemiddelsamarbeidet. Selv om europeiske legemiddelmyndigheter legger opp til raskere prosesser, skal de strenge kravene til kvalitet, effekt og sikkerhet fortsatt oppfylles. En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som større enn risikoen.

Det er Legemiddelverket som vurderer dokumentasjonen og godkjenner vaksiner for bruk i Norge, i samarbeid med europeiske legemiddelmyndigheter.

Når vaksinene blir godkjent vet vi at de gir en akseptabel effekt, men vi vet ikke hvor lenge effekten varer.

Har vaksinen bivirkninger?

Alle vaksiner har bivirkninger. De fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger.

Når det gjelder covid19-vaksinen er det god kunnskap om både vanlige og mindre vanlige bivirkninger. De fleste bivirkninger er milde og moderate, oppstår 1 til 3 dager etter vaksinasjon og er kortvarige. Men det kan ikke utelukkes bivirkninger som først kommer til syne lang tid etter vaksinering, eller sjeldne bivirkninger.

Foreløpig er følgende kjent om bivirkninger av covid19-vaksinen:

 • Smerter på stikkstedet
 • Tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber
 • Et mindre antall vaksinerte får mer kraftige lokale og systemiske bivirkninger

Det er mildere bivirkninger blant personer over 65 år.

Ingen av vaksinekandidatene inneholder levende koronavirus, så man får ikke covid19 av å ta dem. Men man kan som en bivirkning få forbigående symptomer som minner om det man kan ha ved, for eksempel, mild influensa. Dette er bivirkninger som viser at immunforsvaret vårt jobber med vaksinen, og altså ikke covid19-sykdom. 

Etter at vaksinene er tatt i bruk, overvåker Legemiddelverket sammen med Folkehelseinstituttet om det dukker opp uventede bivirkninger. Det er også et utstrakt internasjonalt samarbeid med de andre landene som tar i bruk de samme vaksinene. I tillegg blir vaksineprodusentene pålagt å gjøre nye systematiske sikkerhetsstudier.

Helsepersonell melder inn bivirkninger på vanlig måte via nettstedet melde.no. Pasienter som opplever bivirkninger melder inn via helsenorge, eller tar kontakt med sin fastlege.

Hvorfor vaksine?

Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer.

Hovedmålet med koronavaksine er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger. Vaksineringen er også første steget på veien mot en gjenåpning av samfunnet og normalisering av hverdagen vår. Vaksineprogrammet sikrer liv, helse, sysselsetting, økonomi, essensielle tjenester og opprettholdelse av kritisk infrastruktur.

Smittevernrådene gjelder fortsatt!

Selv om vi nå nærmer oss en godkjent vaksine, vil det ta lang tid før alle som anbefales vaksinasjon får tilbudet. I mellomtiden må vi huske: 

 • god hånd- og hostehygiene
 • å holde 1 meter avstand til andre enn de du bor med
 • unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming
 • dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test

Nettsider med utfyllende informasjon

Folkehelseinstituttet

Legemiddelverket

Kontaktinformasjon

Har du ytterligere spørsmål om covid19-vaksineringen, kan du ringe 979 99 600, eller sende epost til:

korona@lyngdal.kommune.no

Testsenter og luftveislegevakt

Luftveislegevakten og testseneteret for korona er lokalisert på Rom.

Time for lavterskel-testing bestilles på telefon 979 99 600. Telefonen besvares mellom kl. 9 og 15, mandag til fredag.

Mer info om luftveislegevakten finner du via knappelenken under.

Testsenteret i Lyngdal

Sist endret: 06.01.2021