Informasjon om fjerde oppfriskningsdose mot covid19

Nå tilbys det også en fjerde oppfriskningsdose med korona-vaksine for aldersgruppen 65+.

Nå tilbys det også en fjerde oppfriskningsdose med korona-vaksine for aldersgruppen 65+.

For this information in english or other languages, choose from the language menu on the top of the page.

Fredag 5. august kom regjeringen med nye anbefalinger for koronavaksine. I korte trekk innebærer de nye anbefalingene at det nå kan tilbys en fjerde dose til aldersgruppen 65+. Den tidligere anbefalingen var 75+.

Når det gjelder vaksinering av risikopasienter i gruppen 18+ avventes det mer informasjon om dette fra sentrale myndigheter.

Utfyllende informasjon om regjeringens nyeste anbefaling finner du via knappelenken under.

Regjeringens anbefaling 05.08.22

Timebestilling og oppmøtesteder

Time kan bestilles på:

Det er også mulig å møte opp på disse vaksineringsdagene uten timeavtale. Se mer info under drop in-tilbud.

Sykehjemsbeboere og eldre i omsorgsboliger har førsteprioritet og blir kontaktet.

Oppmøtesteder og klokkeslett:

  • Voksenopplæringen på Byremo torsdag 18. august
  • Lyngdal helsehus torsdag 11. august

Tidsrommet er fra kl. 16 til 19, med drop in fra kl. 16.30. Det meldes om god kapasitet begge disse dagene. Ved behov forlenges tidsrommet til kl. 20.

Drop in-tilbud

På annonserte vaksineringsdatoer er det også mulig å møte opp uten timeavtale (se over).

Ellers tilbys det drop in-vaksinering på Lyngdal helsestasjon siste onsdag i hver måned mellom kl. 14 og 16.

Aktuelle lenker

Samleside om korona

Gjeldende koronaråd og -regler

Helsenorge.no

Folkehelseinstituttet (FHI)

Sist endret: 06.06.2023