Informasjon til søkere av produksjonstilskudd, avløsertilskudd og regionalt miljøtilskudd høsten 2023

Landbrukskontoret i Lyngdal minner her om søknadsfristene for produksjonstilskudd og avløsertilskudd (PT), og regionalt miljøtilskudd (RMP). Mer informasjon og praktisk veiledning til ordningene finner du her.

Landbrukskontoret i Lyngdal minner her om søknadsfristene for produksjonstilskudd og avløsertilskudd (PT), og regionalt miljøtilskudd (RMP). Mer informasjon og praktisk veiledning til ordningene finner du her.

Søknadsfrister

Produksjonssvikt:

Landbrukskontoret i Lyngdal har i år mottatt ca. 40 meldinger om produksjonssvikt som følge av klimatiske forhold. Slik melding gjelder ikke som søknad om tilskudd fra erstatningsordningene i landbruket. Det må benyttes eget søknadsskjema til dette, og fristen for å søke er 31. oktober, i skadeåret. Du finner skjemaet via lenken under.

Lenke til skjema produksjonssvikt

Generelt:

Det er, her som alle andre steder, søkers ansvar å fylle ut riktig for det du søker tilskudd til. Det kan være en del å passe på, men hvis du starter opp i god tid – så er det hjelp å finne:

 • Det er mye god informasjon i søknadskjemaet.
 • Du kan lese informasjon fra Landbruksdirektoratet. Se lenken under:

  Lenke: Informasjon fra Landbruksdirektoratet


 • Eller du kan ta ta en telefon til oss på Landbrukskontoret. Spør etter Anna eller Frida. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Produksjonstilskudd

 • Pass på å føre inn riktig antall dyr du har i fjøset, og at det stemmer med hva husdyrregisteret o.l. sier. Er du på etterskudd med registreringer og merkinger? Hiv deg rundt og få orden på det! OBS! Er det mer enn 15 måneder siden melkeku eller ammeku har kalvet, kan det ikke lenger føres opp som melke/ammeku i søknaden.
 • Arealtall i søknaden må stemme overens med de arealene som står i oppført i Gårdskart. Har du areal som skal oppdateres i Gårdskart, kontakt kommunen. Send gjerne epost på adressen  landbruk@lyngdal.kommune.no.
 • Sjekk at du har gjødselplan til arealet du søker på. Statsforvalteren har en nyttig artikkel om fullstendig gjødselplan. Se mer informasjon om det via lenken under.

  Lenke: Hva er en gjødslingsplan?

 • Gjødselplan må være på plass for å unngå avkortning av produksjonstilskudd. Hvis gjødselplanen er mangelfull er det viktig at du ikke krysser av for JA, for at du har gjødselplan. Da må du krysse NEI, og kommentere.
 • Som en del av behandlingen av søknadene, blir 15 prosent av mottatte søknader hvert år trukket ut til tilfeldig kontroll. Finner vi feil ved kontroll eller behandling av søknaden, er vi pålagt å enten vurdere eller foreta avkortning i utbetalingen. Det er det ingen av oss som ønsker. Derfor er det viktig å være nøye med å fylle ut riktig og levere til riktig tid.
 • Ved alle kontroller spør vi alltid etter gjødselplan og sprøytejournal.

Vær nøyaktig når du fyller ut søknad om produksjonstilskudd i jordbruket. Mer informasjon om dette fra Statsforvalteren via lenken under.

Lenke: Statsforvalteren om produksjonstilskudd

RMP

Det har skjedd noen endringer knyttet til Regionalt Miljøprogram (RMP). Noen tiltaksordninger er faset ut, noen vil bli byttet ut på sikt og det har kommet noen nye regler.

 • Les veilederen under og se hva som gjelder deg:

  Lenke til veileder om RMP

 • Ring eller send epost til oss på Landbrukskontoret, så hjelper vi så godt vi kan. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Kantsoner

Som i resten samfunnet har det også i landbruket blitt økt fokus på klima og miljø. I første omgang tar vi her en oppdatering og informasjon om kantsoner:

 • Det er krav om minst 2 meter kantsone som ikke kan jordbearbeides på landbruksareal mot vassdrag.
 • Ved nydyrking er det krav på 6 meter eller 2 meter kantsone (det kommer an på vassdraget). Husk at du må søke om all nydyrking.
 • Er du i tvil om regelverket er det bedre å spørre på forhånd enn å gjøre noe som kan ende med trekk i produksjonstilskudd. Se utfyllende informasjon fra Statsforvalteren via lenken under.

  Lenke: Statsforvalteren om kantvegetasjon

Kort om SMIL og drenering

 • For SMIL så er det tomt for midler i år (2023). Men har dere søknader klar, send de inn, vi vil søke Statsforvalteren om ekstramidler
 • Det kommer en ny strategi og søknadsfrist for SMIL til våren. Ønsker du å gi innspill på hva som vil være viktig å prioritere – ring eller send en epost til oss.
 • Vi har noe midler til drenering igjen, og for de som søker fra nå er det mulig å søke om ekstra midler fra fylkeskommunen i tillegg til de kommunale midlene.

PS! Skal vi kunne gi tilskudd til SMIL og drenering er det viktig at du ikke begynner på arbeidet før du har fått en godkjenning fra kommunen. Ellers kan du gå glipp av tilskuddet.

Kontaktinformasjon

Birte Usland, landbruksrådgiver og prosjektleder

Kontakt Birte for generelle landbruksspørsmål, prosjekter, veterinærordningen, klima, Innovasjon Norge mv. 

Anna Johanna Basilier Øydna, landbruksrådgiver

Kontakt Anna for spørsmål knyttet til produksjonssvikt, PT, RMP, SMIL-midler, drenering og jordlova.

Frida Lulu Bakke, landbruksrådgiver

Kontakt Frida for spørsmål om produksjonssvikt, PT og RMP.

Tor Martin Lohne, rådgiver skog- og viltforvaltning

Kontakt Tor Martin for spørsmål knyttet til skog, viltforvaltning og konsesjonssaker.

Lenke til Landbrukskontorets side

Sist endret: 30.10.2023