Informasjonsmøte om ukrainske flyktninger og frivillig arbeid

Onsdag 30. mars inviteres det til åpent møte om flyktningsituasjonen og om hvordan private og organisasjoner på best mulig måte kan bidra.

Onsdag 30. mars inviteres det til åpent møte om flyktningsituasjonen og om hvordan private og organisasjoner på best mulig måte kan bidra.

  • Møtet holdes på Lyngdal ungdomsskole onsdag 30. mars fra kl. 18.
  • Påmelding er ikke nødvendig.

Det er Lyngdal kommune sammen med Lyngdal frivilligsentral og lokale frivillige organisasjoner som har tatt initiativet til informasjonsmøtet.

– Vi opplever at det lokale frivillige engasjementet er enormt, og det er mange områder hvor det er behov for frivillig innsats, sier koordinator for de kommunale tjenestene til ukrainske flyktninger, Barbro Aaberg.

Hva trengs det hjelp til?

Under listes opp noen aktuelle områder hvor det i tiden framover vil være behov for frivillig innsats:

  • Innsamling, oversikt over og distribuering av klær, utstyr, leker osv
  • Aktiviteter for barn, voksne, eldre
  • Tolketjeneste
  • Informasjon om lokalsamfunnet, med for eksempel guiding
  • Omsorg og støtte
  • Transport
  • Sosialt fellesskap
  • Norsktrening

Og sikkert mye mye mer.

– Vi vil på dette møtet informere om situasjonen per i dag, hvilke behov vi har i øyeblikket, og gi innspill på hvordan vi kan møte utfordringene sammen, sier Barbro Aaberg.

Mer om flyktningsituasjonen

Kommunevåpen og ukrainsk flagg.png
Flagget ble heist utenfor Lyngdal rådhus i solidaritet med det ukrainske folket!

Sist endret: 25.03.2022