Fylkesvei 43 ved Kvelland må stenges i perioder

I forbindelse med byggingen av Kvelland bru, må fylkesvei 43 stenges i perioder.

I forbindelse med byggingen av Kvelland bru, må fylkesvei 43 stenges i perioder.

Det er når støpearbeidene av Kvelland bru starter opp at det i perioder blir påkrevd å stenge fylkesveien. Dette fordi arbeidet i et tidsrom vil pågå over fylkesveien.

– Det er av sikkerhetshensyn til trafikanter at vi må stenge fylkesvei 43 for allmenn ferdsel, opplyser samfunnskontakt i Implenia Stangeland, Rita Tvede Bartolomei.

Onsdag 26. april inviterte Implenia Stangeland og Nye veier alle interesserte og berørte til informasjonsmøte om det nært forestående arbeidet med Kvelland bru, og om veistengingen. Møtet ble holdt på kontorriggen i Herdalen, og der ble det blant annet informert om at - dersom alt går som planlagt med broarbeidet - det kan bli aktuelt å stenge veien deler av døgnet fra slutten av mai/begynnelsen av juni.

Når veien stenges vil det bli formidet ut informasjon om dette fra Nye veier / Implenia Stangeland, i tillegg til informasjon om ulike omkjøringsveier for vanlige kjøretøy og tunge kjøretøy.

Samfunnskontakt Rita Tvede Bartolomei minner om at Statens vegvesen har en egen trafikk-app, der du kan velge ut hvilket område du ønsker vei- og trafikkmeldinger fra. Også under periodevis stenging av FV43 i Lyngdal, vil Statens vegvesen alltid ha oppdatert informasjon for deg som ferdes på veien.

Via lenken under finner du hjemmesiden til JVIS hvor oppdatert informasjon om det pågående veiarbeidet publiseres.

Lenke: Ny E39 Lyngdal

Dronebilde fra E39-anlegget ved Kvelland
Grunnet sikkerhetshensyn til trafikken under vil fylkesvei 43 ved Kvelland måtte stenges i perioder når støpingen av Kvelland bru pågår. Trolig fra slutten av mai, eller begynnelsen av juni. Dronefoto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune 

Sist endret: 30.10.2023