Ingen alvorlige smittevern-brudd avdekket

Kontroller gjennomført i påsken avdekket ingen alvorlige brudd på covid19-forskriften.

Kontroller gjennomført i påsken avdekket ingen alvorlige brudd på covid19-forskriften.

Det er et kommunalt ansvar å føre tilsyn med at smittevern-reglene overholdes. Ettersom de nasjonale retningslinjene ved inngangen til påsken ble strengere, samtidig med økt tilstrømming av folk til Lyngdal, varslet kriseledelsen før påske at det gjennom høytiden ville bli ført aktivt tilsyn med at smittevernreglene overholdes på offentlige steder.

Kontrollene gjennom påsken ble utført av Securitas, og ble spisset mot utvalgte steder og næringsvirksomheter med antatt stor trafikk. Herunder Handelsparken og campingplasser.

Knut Ro Sørensen, rådgiver i Lister Miljørettet Helsevern, administrerte kontrollene på vegne av kommunen. Han orienterte tirsdag 6. april kriseledelsen i Lyngdal om tilbakemeldingene fra Securitas' kontrollører, som jevnt over var gode. Det ble ikke avdekket alvorlige brudd på smittevernforskriften. Kun noen mindre avvik som skal følges opp i ettertid.

NY Knut Ro Sørensen.jpg
Knut Ro Sørensen

«Vi er ikke opptatt av å drive tilsyn for å ta noen. Dette gjør vi først og fremst for å forebygge, gi veiledning og støtte der det trengs, og rydde opp i uklarheter», sa Knut Ro Sørensen, og presiserte at det også i tiden framover vil bli gjennomført tilsvarende kontroller. Inkludert kontroller knyttet til lokal arbeidsinnvandring og overholdelse av karantene-bestemmelsene.

Smittesituasjonen

Det er gjennom påsken heller ikke påvist noen nye smittetilfeller i Lyngdal. Det vil si at antall aktivt smittede og isolerte personer i Lyngdal per tirsdag 6. april er null.

Mer info om smittestatus og vaksineringsarbeidet via knappelenkene under.

Smittesituasjonen i Lyngdal

Status covid19-vaksinering

Sist endret: 05.02.2024