Innkomne listeforslag til kommunestyrevalget i Lyngdal

Ved fristens utløp 31. mars var det i Lyngdal innlevert 11 listeforslag til høstens kommunevalg.

Ved fristens utløp 31. mars var det i Lyngdal innlevert 11 listeforslag til høstens kommunevalg.

Offisiell valglogo

Dette er de elleve partiene som har levert inn listeforslag. Her i alfabetisk rekkefølge:

 • Arbeiderpartiet
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Industri- og Næringspartiet
 • Kristelig Folkeparti
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Partiet Sentrum
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • SV - Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre

Listene finner du publisert på infosiden om kommunestyrevalget 2023. Se knappelenken under.

Lenke: Kommunevalget 2023

Fristen for å levere listeforslag til kommunestyrevalget 2023 var kl. 12 fredag 31. mars 2023. Denne fristen ble kunngjort gjennom informasjon publisert her på hjemmesiden, se lenken under.

Lenke: Kunngjort frist for listeforslag

Lyngdal valgstyre avgjør innen 01.06.23 om de innleverte listeforslagene/valglistene kan godkjennes. Når listeforslagene er godkjent kunngjør valgmyndigheten overskriftene på de godkjente valglistene her på kommunens hjemmeside, samt at de legges ut på Innbyggertorget på Lyngdal kulturhus og på Konsmo kommunehus til gjennomsyn.

Kontaktinformasjon valgansvarlige

Ved eventuelle spørsmål kan valgansvarlige kontaktes på telefon 900 94 653, eller per epost via lenken under.

Lenke epost Lyngdal kommune

Christer Birkeland
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Berit Kolsrud Bogaard
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Lilly H. Ågedal
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 04.04.2023