Intensiverer kampen mot landøyda

I samarbeid med de lokale landbrukskontorene intensiverer nå Lista og Lyngdal bondelag kampen mot den svartelistede og giftige planten landøyda.
I samarbeid med de lokale landbrukskontorene intensiverer nå Lista og Lyngdal bondelag kampen mot den svartelistede og giftige planten landøyda.

– Aksjonen mot det giftige ugraset blir gjennomført for å redusere spredningen av landøyda her i Farsund og Lyngdal. Landøyda er giftig for storfe og hest, og ugraset sprer seg til stadig nye områder. Absolutt alle er invitert til å være med i denne aksjonen, sier Pål Gunnar Foss på vegne av Lista og Lyngdal bondelag.

Landøyda er lett kjennelig med sine gule blomster og flikete blad. Planten kan bli opptil en meter høy, og finnes oftest langs veier og grøfter. Hver plante kan produsere over 2000 frø, som spres med vinden over store avstander. Da er risikoen stor for at den også spres til områder hvor det produseres dyrefôr.

På selve beitet er planten mindre farlig ettersom den er bitter i smaken, og dyrene lar den derfor være i fred. Farene oppstår først og fremst dersom planten kommer inn i foret. Når den blir tørket, for eksempel i høy, forsvinner bitterstoffene.

Planten kan føre til leverskade hos husdyr, og er særlig giftig for storfe og hester. Beskjedne 140 gram regnes som dødelig dose. Sauer tåler opp til 2 kilo, og geiter opp til 4 kilo av planten.

Landøyda.png
Planten landøyda er lett gjenkjennelig.

Ifølge Foss dannes frøene nå på sensommeren, og det haster derfor å aksjonere for å få redusert spredningen av landøyda, og risikoene for beitende husdyr i regionen.

Foss legger til at alle de som deltar i landøyda-aksjonen blir med i trekningen av premier, gitt av det lokale næringslivet. I tillegg er det egen premiering av de tre som i løpet av aksjonen har luket og levert inn mest landøyda.

Sånn gjør du det

Riv planten opp med roten, eventuelt hogg av alle planter med blomsterstengel slik at de ikke får frødd seg. Samle alle plantene i plastsekker som du knyter / lukker igjen.

I aksjonsperioden blir det stående tilhengere for levering av landøyda følgende steder i Lyngdal og Farsund:

  • Håkon Kalleberg, Oreveien 54
  • Spar Lauervik
  • Hellemyrkrysset / Nesheim
  • Ved Nortun
  • Kvavik, Kjetil Kolnes, Kvåvikveien 1

Plastsekker kan hentes ved hengerne.

Landøyda tilhenger.jpg
Tilhengerne hvor plantene leveres og sekker kan hentes er godt merket.

For å bli med i trekningen skriver du navnet og telefonnummeret ditt på plastsekkene. I tillegg må du skrive opp samme informasjonen og sende på SMS til bondelaget v/Jan Petter Gjertsen på telefon 909 96 949. Har du spørsmål om aksjonen kan du ta kontakt via samme telefonnummer.

Merk: Andre svartelistede planter bør også leveres som restavfall. Landøyda og andre uønskede planter må ikke benyttes til kompostering, ettersom frøene da vil bli spredt med jorden.

Sist endret: 10.08.2022