Klassetrinn ved Berge barneskole i karantene

47 elever og ni ansatte ved Berge barneskole i Lyngdal er fredag ettermiddag satt i karantene etter at en elev testet positivt på covid19.
47 elever og ni ansatte ved Berge barneskole i Lyngdal er fredag ettermiddag satt i karantene etter at en elev testet positivt på covid19.

47 elever og ni ansatte ved Berge barneskole i Lyngdal er fredag ettermiddag satt i karantene etter at en elev testet positivt på covid19.

Ifølge virksomhetsleder for barnetrinnet i Lyngdal kommune, Ingrid Alden, ble elevene informert og sendt hjem fredag ettermiddag. Foresatte til elever på trinnet som nå er satt i karantene er informert om at elevene skal ha hjemmeundervisning i karanteneperioden. Det vil si til og med 16. januar.

Berørte elever og ansatte er i løpet av fredagen blitt testet. Svar på disse prøvene vil ventelig foreligge i løpet av lørdagen.

De berørte elevene ble sendt hjem med ordinær skoleskyss. I ettertid ser skoleledelsen at dette muligens skulle vært håndtert annerledes, og at foresatte burde vært forespurt om henting. For skolen ble imidlertid dette en hastesak. Fra skoleledelsen ble informert om smitten og til elevene skulle hjem var det et tidsvindu på 15 minutter, og skolen rakk ikke gjøre noen vurderinger rundt dette. Dette blir nå et eget punkt i skolens beredskapsplan.

For øvrig forutsetter kriseledelsen at AKT sine retningslinjer om at klassetrinn og kohorter sitter mest mulig samlet følges.

Dette er det fjerde smittetilfellet i Lyngdal etter nyttår. Per fredag 8. januar er til sammen 110 nærkontakter satt i karantene.

Smittetrykket i Lyngdal vurderes fortsatt som lavt, og situasjonen er oversiktlig.

Berge barneskole forsidebilde.JPG
En elev ved Berge barneskole har testet positivt for covid19. Foto: Ole Aa. Brattfjord, Lyngdal kommune

Sist endret: 08.01.2021