Kommunen stenger skoler, SFO og barnehager

I tråd med regjeringens instruks torsdag 12. mars har Lyngdal kommune med umiddelbar virkning besluttet å stenge skoler og barnehager. Dette gjelder også SFO og all undervisning i kulturskolen, samt voksenopplæringen, videregående skoler, høyskoler og universiteter.
I tråd med regjeringens instruks torsdag 12. mars har Lyngdal kommune med umiddelbar virkning besluttet å stenge skoler og barnehager. Dette gjelder også SFO og all undervisning i kulturskolen, samt voksenopplæringen, videregående skoler, høyskoler og universiteter.

Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler er stengt på grunn av korona fra 12. mars til 26. mars. Perioden kan bli forlenget.

Dette er de sterkeste tiltakene som er innført i Norge i fredstid. Tiltak som får stor innvirkning på vår personlige frihet, og som griper inn i vårt hverdagsliv og i samfunnslivet.

Mer info via knappelenken under.

Utdanningsdirektorartet

Kommunen har etablert tilbud til barn i barnehage og på 1. til 7. trinn der begge foreldre og foresatte innehar samfunnskritiske funksjoner, og som har barn med særlige behov.

Beredskapsutvalget anser at følgende 15 funksjoner er kritiske for samfunnet:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

Foreldre som har behov for barnehage-, SFO- eller skoletilbud og som kommer inn under disse kritiske samfunnsfunksjoner kan levere barn og elever i barnehagen og på barneskolen.

Samme gjelder for barn med særlige behov.

• Barn i risikogruppen skal holdes hjemme!

Foreldre og foresatte frarådes å overlate barnepass til besteforeldre i risikogruppen.

• Det er fortsatt kun ett bekreftet smittetilfelle av korona i Lyngdal kommune.

Korona-telefon

Kommunen har opprettet en egen koronatelefon.
Den har nummer 97 999 600, og er bemannet mellom klokken 8 og 15.30 fra og med fredag 13. mars.

Haller stenges og aktiviteter innstilles

Lyngdal kommunes hovedfokus nå er først og fremst å ivareta driften av de mest kritiske tjenestene.

Kriseledelsen bestemte torsdag også å stenge for all bruk av kommunens haller og anlegg.

Lyngdal kulturhus har innstilt alle kino- og sceneforestillinger.

Frivilligsentralene i Lyngdal og på Konsmo innstiller sine aktiviteter. Sentralene vil i åpningstiden være tilgjengelig på telefon.

Alle de største idrettslagene i kommunen har også på ubestemt tid avlyst alle treninger og arrangementer. Det gjelder Grindheim IL, Konsmo IL, Kvås IL og Lyngdal IL.

Bibliotektjenesten og kommunehuset på Konsmo stenges.

Lyngdal rådhus holder åpent. Men ordningen med byggesaksskranke på rådhuset hver fredag innstilles.

Ressurskrevende og uoversiktlig

Situasjonen nå er svært uoversiktlig. Den kan vedvare ikke bare i uker og måneder, men enda lenger. Det er dokumentert flere tilfeller av smitte som ikke kan spores til reisevirksomhet. Det innebærer at situasjonen ikke lenger er kontrollerbar.

Håndteringen av korona-epidemien er ressurskrevende for kommunen. Publikum må derfor påregne at ting vil kunne ta lengre tid enn normalt, og at saksbehandlere og andre ansatte ikke er så tilgjengelige som de normalt pleier å være.

En folkedugnad

Lyngdal kommune anmoder sine innbyggere på det sterkeste om å overholde karanteneregler, og være varsomme med å oppsøke arrangementer og større ansamlinger av folk. Dette for i størst mulig grad å begrense kontaktflaten i befolkningen.

Innbyggerne anmodes videre om strengt å følge rådene som gis om hygiene og sosial omgang. Unngå håndtrykk og annen fysisk kontakt, hold minst en meters avstand til andre, og vask hendene godt og grundig. Såpe og vann er bedre enn antibac.

Ved håndvask så tenk på at du har kuttet jalapeño, og deretter skal ha fingrene oppi øynene dine for å justere på en linse.

Eneste måten å bremse og bekjempe viruset på er å sørge for at det ikke kan spre seg. For å få dette til trengs det en folkedugnad.

Brudd på karantenebestemmelser vil Lyngdal kommune se på som svært alvorlig.

Unngå hamstring

Lyngdal kommune anmoder også innbyggerne om å unngå hamstring av mat. Det er ingenting som tilsier at butikker skal gå tomme for matvarer, såfremt publikum opptrer som normalt. Dette handler også om å vise solidaritet med hverandre.

Mediekontakt

Henvendelser fra media om ting som ikke besvares her på kommunens hjemmeside eller folkehelseinstituttets side rettes til ordfører Jan Kristensen. Dette for å lette presset på kommunelege og virksomhetsledere. Disse kommer uansett ikke lenger til å besvare henvendelser fra media, men henvise til ordfører eller digitale informasjonskanaler.

Sist endret: 19.03.2020