Kommunestyret sa nei til kraft-fusjonen

Med 22 mot 13 stemmer sa Lyngdal kommunestyre torsdag 25. august nei til sammenslåingen av Agder Energi og Glitre Energi.

Med 22 mot 13 stemmer sa Lyngdal kommunestyre torsdag 25. august nei til sammenslåingen av Agder Energi og Glitre Energi.

Torsdag 25. august var Lyngdal kommunestyre samlet til ekstraordinært møte for å behandle saken om fusjon mellom kraftselskapene Agder Energi og Glitre Energi. Eierkommunenes arbeidsutvalg hadde på forhånd anbefalt at fusjonssaken ble behandlet innen 1. september. Det var for å rekke denne fristen at Lyngdal kommunestyre ble kalt inn til dette ekstramøtet. Resultatet av møtet ble nei til fusjon, med 22 mot 13 stemmer.

Intensjonsavtalen om fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi ble behandlet av kommunestyret 15. april 2021, som da ga sin tilslutning til denne. Nå var det altså selve fusjonen de folkevalgte skulle ta stilling til. Formannskapet behandlet saken i møtet 23. juni i år, og sluttet seg da til kommunedirektørens anbefaling om å si ja til fusjon. Men flertallet i Lyngdal kommunestyre vendte til slutt tommelen ned for sammenslåingen av de to kraftselskapene.

Agder Energi eies av de 25 kommunene på Agder med til sammen 54,47 prosent av aksjene, og av Statkraft Industrial Holding AS med 45,53 prosent. Lyngdal kommune eier 2,74 prosent av Agder Energi. Glitre Energi AS eies av 19 kommuner i tidligere Buskerud fylkeskommune gjennom selskapet Vardar, og av Drammen kommune. Vardar og Drammen kommune har 50 prosent eierandel hver.

I tillegg til fusjonssaken behandlet kommunestyret i dette møtet også en søknad fra Ap-representant Hilde Risbakken Ekeland om videre fritak fra politiske verv, og i sakspapirene var det også et par referatsaker. Svar på søknad om utvidelse av området som er definert som typisk turiststed, og status på vannkraftdisponeringen i Agder Energi.

I forkant av møtet var administrasjonen, tillitsvalgte og folkevalgte samlet på Rosfjord Strandhotell til heldags strategisamling.

Det redigerte opptaket fra møtet finner du via knappelenken under. At opptaket er redigert innebærer at pauser og annen dødtid er klippet bort. Utover det er opptaket identisk med direktesendingen.

NB! I spilleren må kameravinkel salen velges for lyd fra starten av møtet og ca. et par minutter ut i sak 4)

Lenke: Lyngdal kommunestyre 25.08.22

I Kommune-TV kan du også laste ned møteinnkallingen og sakliste.

Kommunestyret stemmer nei til fusjon 250822 IMG_2690.jpeg
Her sier flertallet i Lyngdal kommunestyre nei til sammenslåing av Agder Energi og Glitre Energi. For ordens skyld; de som på bildet viser stemmetegn sa ja til fusjonen. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 08.04.2024