Kompensasjonsordning for lokale virksomheter

Nå kan virksomheter i Lyngdal som er rammet av smitteverntiltak søke om kompensasjon. Søknadsfrist er 15. april.
Nå kan virksomheter i Lyngdal som er rammet av smitteverntiltak søke om kompensasjon. Søknadsfrist er 15. april.

Den nye kommunale kompensasjonsordningen er innført for lokale virksomheter både i Farsund, Hægebostad, Kvinesdal og Sirdal kommuner i tillegg til Lyngdal. Dette er statlige midler som kommunene har fått tildelt, øremerket støtte til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Tilskuddet skal også kompensere lokale virksomheter i de fem Lister-kommunene som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Dette gjelder særlig:

 • Støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning.
 • Støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.
 • Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

Bedrifter med helårsvirksomhet og fast ansatte prioriteres.

Med lokal virksomhet menes bedrifter som har sin hovedadresse i Lyngdal kommune.

Søknadene behandles av Lister Nyskaping.

Hva kan det søkes om?

Økonomisk kompensasjon for å dekke kostnader eller tap som følge av nedstenging og smitteverntiltak. Eksempler på kostnader som det kan søkes kompensasjon for er:

 • Uunngåelige faste kostnader som følge av nedstengning eller restriksjoner.
 • Kostnader til nye permitteringer for virksomheter som er pålagt nedstengning.
 • Merkostnader som følge av smitteverntiltak.
 • Tap som følge av destruering av varebeholdning på grunn av holdbarhetsdato eller annen ukurans.
 • Reiselivsaktører, arrangørvirksomheter, serveringsaktører, og andre som faller utenfor andre kompensasjonsordninger kan også søke om tilskudd for omsetningssvikt.
 • Tilskudd til fellesaktiviteter for reiselivet innenfor smittevernbestemmelsene.

Det må dokumenteres reduksjon/tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging for perioden mars 2020 til februar 2021, gjennom regnskap som viser dette. Det forutsettes også at virksomheten ikke blir kompensert via andre ordninger.

Det er ikke fastsatt et maksimalt søknadsbeløp. Det vil avgjøres etter gjennomgang av alle søknadene for å oppnå størst mulig sysselsetning og ringvirkninger.

Hva kan det ikke søkes om?

 • Kompensasjon for både svikt i omsetning og samtidig søke kompensasjon for å dekke økte kostnader (altså dobbelt opp).
 • Det kan heller ikke søkes midler til investering, kapitalforøkelse, skatt, merverdiavgift og offentlige avgifter, avdrag på lån, renter og finanskostnader, eller tap på fordringer (som ikke er dokumenterbart direkte følge av pandemien).

Hvordan søke?

Søknad sendes elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no. Søk opp ordningen: «Lister – kommunal kompensasjonsordning 2021».

Søknaden må dokumentere tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging. I tillegg må følgende fremkomme: Foretakets navn og organisasjonsnummer, tilskuddsbeløp og hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvem som har gitt denne støtten.

 • Søknadsfrist: 15. april 2021.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson i Lister Nyskaping er Smiljana Divjak. Epost: smiljana@listernyskaping.no - eller næringsansvarlig i den enkelte kommune. I Lyngdal kommune er det kommunalsjef for Plan og næring, Kristine Valborgland.

Kristine Valborgland
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

 

Sist endret: 19.03.2021