Kompensasjonsordning for næringsliv rammet av covid19

Virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak kan nå søke om kompensasjonsmidler.
Virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak kan nå søke om kompensasjonsmidler.
  • Søknadsfrist er 31. august 2021.

Lenke til søknadsskjema nederst på siden.

Info om ordningen

Ordningen skal avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter, og også fungere som en ventilordning for å kompensere bedrifter som har falt helt eller delvis utenfor generelle kompensasjonsordninger. Det gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

Ved tildeling av økonomisk støtte til bedrifter skal følgende forhold belyses og legges ved som vedlegg i søknaden:

  • Redegjørelse for hvordan bedriften er blitt påvirket av Covid-19 pandemien. Forklare hvilke økonomiske konsekvenser smitteverntiltak og/eller nedgang i omsetning har hatt på bedriften (dersom mulig legges kostnader bedriften har hatt til håndtering av smitteverntiltak inn). Vedlegges i regionalforvaltning.no
  • Innsendelse av årsregnskap for 2019 og 2020. Regnskapsrapport fra 1 og/eller 2 kvartal 2021 skal sendes inn hvis bedriften søker kompensasjon for 2021.
  • Dersom bedriften består av avdelinger som naturlig kunne vært organisert som egne virksomheter, vil det kunne søkes om å få økonomisk støtte til flere avdelinger. Dette må belyses i søknaden. (F.eks. vil et hotell med restaurant kunne vise til årsregnskap for hver av disse to avdelingene og dermed kunne motta støtte som om det var to virksomheter).
  • Dersom bedriften er i oppstartsfase og ikke eksisterte i 2019 skal det redegjøres for budsjett og forventet inntjening (svar dersom aktuelt for din bedrift).

Den økonomiske støtten er å anse som offentlig støtte og faller inn under regelverket for offentlig støtte.

Bedrifter med helårsvirksomhet og fast ansatte prioriteres.

Kontaktperson og søknadsskjema

Har du spørsmål vedrørende søknad eller søknadskriterier, ta kontakt med Renate Oma i Lister Nyskaping, via lenken under.

Epost Renate Oma

For å kunne søke må du først registrere deg på regionforvaltning.no. Allerede registrerte søkere kan gå direkte til logg inn-menyen i søknadsskjemaet.

Regionforvaltning.no

Lenke til søknadsskjema

Sist endret: 01.07.2021