Korona-smitte påvist i Lyngdal

En person hjemmehørende i Lyngdal har testet positivt for covid19.
En person hjemmehørende i Lyngdal har testet positivt for covid19.

Smitten ble påvist etter hjemkomst fra utenlandstur. Personen, en mann i 30-årene, er satt i full isolasjon. Alle de han har vært i nærkontakt med er satt i fjorten dagers karantene. Lyngdal kommune har i tillegg iverksatt smittesporing.

Landet vedkommende var på reise i er utenfor Norden, og for tiden grønn sone. Det vil si et område med lavt smittepress, og uten krav om karantene ved hjemkomst til Norge.

Bakgrunnen for at personen testet seg ved hjemkomst var symptomer på luftveisplager. Han ble testet for covid19-smitte ved luftveisklinikken på tidligere LBS onsdag 5. august, og det forelå positivt svar senere samme dag. Personene han har hatt nærkontakt med er også rutinemessig testet. De første testresultatene var negative, men de vil bli testet på nytt i løpet av karanteneperioden.

Faren er ikke over

Kommuneoverlegen i Lyngdal, Henriette Pettersen, anmoder nå sterkt om at alle fortsatt tar forholdsregler for å forebygge smittespredning. Hun påpeker at pandemien ikke er over. Inntil en eventuell vaksine foreligger er det absolutt kritisk å følge myndighetenes retningslinjer for smittevern.

Spesielt før en utenlandsreise er det viktig å sette seg inn i hvilke regler som gjelder i det landet du reiser til, og hvilke regler som gjelder når du kommer tilbake til Norge. Karanteneregler og råd for smittevern ved reise oppdateres fortløpende. Ta derfor høyde for at anbefalinger om reise raskt kan endres.

Alle som ankommer Norge fra utlandet, med unntak av for tiden gitte områder i Europa med tilstrekkelig lav smittespredning, skal være i hjemmekarantene i 10 dager. Hvilke land og regioner som er unntatt karanteneplikten vil kunne endre seg raskt. Folkehelseinstituttets oversikt blir oppdatert minst hver 14. dag.

Testsenter på LBS

Ved tidligere Lyngdal bo- og servicesenter (LBS) på Rom er det etablert tilbud om luftveislegevakt og lavterskel-testing for covid-19. Mer informasjon om dette via lenken under.

Testsenter og luftveislegevakt

Pasientene finner selv sine prøvesvar på www.helsenorge.no
De kontaktes kun personlig ved påvist smitte, eller andre særtilfeller, som ved oppsporing av smitte.

Sist endret: 07.08.2020