Krav om godkjenning av karantene-lokaler

Arbeidsgivere som ønsker å tilby innkvartering ved innreisekarantene må nå søke om godkjenning av lokalene.

Arbeidsgivere som ønsker å tilby innkvartering ved innreisekarantene må nå søke om godkjenning av lokalene.

Ved innreise til Norge er det allerede et krav om karantene for utenlandske arbeidstakere, og som hovedregel skal karantenen foregå på karantenehotell. Gjeldende fra og med mandag 22. februar må arbeidsgivere som selv ønsker å tilby innkvartering for sine arbeidstagere ved innreisekarantene, søke og få lokalene forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet.

Bakgrunnen for godkjenningsordningen er at Arbeidstilsynet jevnlig avdekker brudd på smittevernreglene når innkvartering for utenlandske arbeidstakere kontrolleres. Ordningen er ett av flere tiltak for å begrense koronasmitte i arbeidslivet.

– Målet med godkjenningsordningen er å redusere risikoen for at utenlandske arbeidstakere sprer koronasmitte på arbeidsplassene og i lokalsamfunnene i karantenetiden, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Arbeidstilsynet har laget en temaside om ordningen, hvor det også er lenke til søknadsskjema. Den finner du via knappelenken under.

Søknad om forhåndsgodkjenning

Kravene til innkvartering i karantenetiden er strengere enn de ordinære kravene til innkvartering.

Dette er tilleggskravene ved innreisekarantene:

  • Mulighet til å unngå nærkontakt med andre
  • Enerom med TV og Internett
  • Eget bad
  • Eget kjøkken eller matservering

I søknaden til Arbeidstilsynet må det dokumenteres at innkvarteringen som stilles til rådighet for arbeidstakerne i karantenetiden, oppfyller kravene for å hindre smitte mellom arbeidstakere.

Arbeidsgivere som har flere innkvarteringslokaler må sende egne søknader for hver adresse.

Arbeidstilsynet vil føre tilsyn med forhåndsgodkjent innkvartering.

Sist endret: 05.02.2024