Kriseledelsen bekymret over villsmitte i Lyngdal

Enda et nytt smittetilfelle i Lyngdal uten klar smittekilde bekymrer kriseledelsen. Innbyggerne anmodes om å være ekstra varsomme.

Enda et nytt smittetilfelle i Lyngdal uten klar smittekilde bekymrer kriseledelsen. Innbyggerne anmodes om å være ekstra varsomme.

En klasse ved Voksenopplæringen i Lyngdal er satt i karantene etter at en elev der testet positivt på covid19. Dette er en kombinasjonsklasse, med elever hjemmehørende i både Lyngdal, Farsund og Hægebostad.

Kriseledelsen i Lyngdal ble orientert om dette siste smittetilfellet ved 21-tiden torsdag 4. mars. Smittesporing er i gang, og via skoleledelsen er alle elevene bedt om å holde seg i ro inntil de er kontaktet av smittesporingsteamet.

Samtlige lærere, veiledere og medelever som den smittede har vært i kontakt med siden mandag 1. mars settes i karantene. Det dreier seg om et 30-tall personer. Utover dette har den smittede oppgitt å ikke ha vært fysisk sammen med andre enn egen familie hele siste uken. Den smittede eleven ved Voksenopplæringen testet seg på bakgrunn av symptomer. Hun er nå satt i isolasjon sammen med sine to barn og ektefelle.

De berørte personene fra Voksenopplæringen følges opp og testes i sine respektive kommuner.

Uklare smittekilder

Smittekilden er foreløpig ikke avdekket. Det gjelder også for de andre smittetilfellene i Lyngdal siste tiden. Både de i Lyngdal nord, og mutasjonssmitten som ble avdekket i begynnelsen av uken.

Smitte uten klar kilde karakteriseres som villsmitte. Kommuneoverlege Henriette Pettersen uttrykker bekymring over at smittekildene og smitteveiene ennå ikke er avdekket.

– På den bakgrunn retter vi nå en sterk anmodning til innbyggerne om strengt å følge smittevernrådene og de anbefalingene som kommer fra kriseledelsen, sier kommuneoverlegen.

Kriseledelsen i Lyngdal følger situasjonen nøye, men avventer med å iverksette lokale tiltak utover de gjeldende nasjonale retningslinjene for smittevern. Kriseledelsen minner imidlertid om anmodning de gikk ut med torsdag, der innbyggerne frarådes å foreta unødvendige reiser til områder med høyt og økende smittetrykk. Herunder Kristiansand og Arendal. Den anbefalingen gjelder i første omgang til 15. mars.

  • Totalt antall smittede i Lyngdal er per fredag 5. mars seks.
  • Antall nærkontakter i karantene er så langt 36. 28 av disse er tilknyttet det siste smittetilfellet ved Voksenopplæringen.
  • Gjeldende fra og med fredag 5. mars innfører også Lyngdal kommune «ventekarantene» for husstandsmedlemmer. Det innebærer karantene for alle i en husstand inntil testresultat på antatt smittet person foreligger.

Med mindre situasjonen tilsier noe annet er neste møte i kriseledelsen tirsdag 9. mars.

Informasjonssider

For mer informasjon om det pågående vaksineringsarbeidet i Lyngdal og korona-situasjonen lokalt henvises til vår samleside om korona. Den finner du via lenken under.

Samleside om korona

Vaksineringsarbeidet i Lyngdal

Sist endret: 05.03.2021