Kurs for pårørende til personer med demens

Denne våren tilbyr kommunen og frivilligsentralen kurs for pårørende til personer med demens. Dette er ikke et årlig tilbud lokalt, så her gjelder det å kjenne sin besøkstid.

Denne våren tilbyr kommunen og frivilligsentralen kurs for pårørende til personer med demens. Dette er ikke et årlig tilbud lokalt, så her gjelder det å kjenne sin besøkstid.

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon.

Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens, treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Det er drøye halvannet år siden sist tilsvarende ble arrangert i Lyngdal kommune, og det er et begrenset antall plasser.

Arrangør er Lyngdal kommune i samarbeid med frivilligsentralen.

 • Siste frist for påmelding er 22. mars 2024

Kurset går over fire onsdager på rad rett etter påske, fra kl. 18 til 21.

Dette er datoene:

 • 3. april
 • 10. april
 • 17. april
 • 24. april

Kurssted er Lyngdal helsehus og/eller Byremo omsorgssenter. Avhengig av påmeldte.

Kursavgiften på 200 kr inkluderer kursmateriell og servering. Gi beskjed ved påmelding om eventuelle allergier.

Ta kontakt om du har behov for avlastning for å kunne delta på kurset. Vi vil prøve å være behjelpelige med det.

Tema og mål

Tema for pårørendeskolen:

 • Demens – sykdomslære
 • Kommunikasjon og holdninger
 • Hvordan bygge opp om det positive
 • Når adferden endrer seg
 • Pårørenderollen
 • Frivillighet og tjenester
 • Velferdsteknologi
 • Fremtidsfullmakt

Pårørendeskolens målsetting er å gi økt kunnskap om demens sykdommer, innsikt i metoder for kommunikasjon og samhandling med personer med demens samt bidra til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover, og hvordan man får kontakt med hjelpeapparatet. Det er også et mål å tilby støtte gjennom møte med andre pårørende som er i samme situasjon.

Kontaktinfo og påmelding

For nærmere opplysninger og påmelding kontakt demenskoordinator Anne Låtveit på telefon 475 14 677 (tirsdager fra kl. 9 til 14), eller per epost via lenken under.

Lenke til epost Anne Låtveit

Alternativt kan også Tjenestekontoret kontaktes på vakttelefon 954 17 171.

Les også

Lenke: Demensvennlige virksomheter

Lenke: Lyngdal demensvennlig kommune

Lenke: Demenskoret i Lyngdal

Lenke: Infoside demenskoordinator

Illustrasjonsbilde demens
Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Illustrasjon fra Pixabay

Sist endret: 09.02.2024