Lag og foreninger kan søke momskompensasjon

Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke momskompensasjon.
Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke momskompensasjon.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i 2020 fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner. Nå er det åpnet for å søke midler fra ordningen.

  • Søknadsfristen er 1. september. Men flere lag og organisasjoner må sende søknad via sentralleddet, som ofte har frist tidligere.

Organisasjoner kan være tilknyttet sentralledd enten organisatorisk og/eller gjennom vedtekter. Eksempelvis Norges idrettsforbund, Norges Røde Kors, Norske Kvinnes Sanitetsforening og lignende. I så fall skal søknaden sendes via sentralleddet.

Alle som søker må i tillegg være registrert i Frivillighetsregisteret.

Søknadsskjema og mer om ordningen finner du på hjemmesiden til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Lenke til Lotteri- og stiftelsestilsynet

Illustrasjon kultur.png

Sist endret: 05.06.2020