Legevaktordningen i ny kommune

Det er ikke etablert felles legevaktordning for den nye kommunen.

For innbyggere i gamle Lyngdal kommune blir det ingen endringer. Avtalen med Flekkefjord interkommunale legevakt videreføres.

For innbyggere i gamle Audnedal kommune fortsetter legevaktsamarbeidet med Åseral. Det vil si klokken 15 til 23 på hverdager, og fra klokken 8 til 23 i helger og høytider. Ved behov for legevakt mellom klokken 23 og 08 må man møte opp på Kristiansand legevakt.

Men uansett hvor i den nye kommunen du bor, er nummeret til legevakten det samme: 116 117.

Gjelder det øyeblikkelig hjelp ringer du nødnummer 113.

Sist endret: 25.12.2019