Lengre saksbehandlingstid innen pleie og omsorg

På grunn av kommunesammenslåingen og påfølgende sammenslåing av fagsystemer, vil journalsystemet for pleie og omsorg (Profil) være delvis nede fram til 31.12. 2019. Dette, i tillegg til stor arbeidsbelastning på saksbehandlertjenesten, medfører noe lengre saksbehandlingstid innen pleie og omsorg

I praksis vil dette medføre at søknad på tjenester ikke vil bli saksbehandlet før etter 01.01. 2020. Dersom du har behov for nødvendig helsehjelp vil tjenesten bli satt i gang, og vedtak kommer i etterkant. Søknader som ikke omhandler nødvendig helsehjelp eller blir vurdert som akutt, blir ikke behandlet før etter 01.01.2020.

Saksbehandlingstiden vil strekke seg ut over 3 uker, og dette varslet er i henhold til forvaltningsloven § 11a.

Det vil bli sendt ut foreløpig svar i hver enkelt sak.

Kontaktinfo

Sist endret: 25.12.2019