Lokal forskrift forlenges ikke

Den lokale forskriften om smittekarantene for barn under 18 år forlenges ikke.

Den lokale forskriften om smittekarantene for barn under 18 år forlenges ikke.

Lyngdal og Farsund kommuner vedtok før jul likelydende lokal forskrift om karanteneplikt for barn under 18 år som er nærkontakter til smittet person. Forskriften ble gjort gjeldende fra kl. 00.00 lørdag 18. desember 2021 fram til søndag 9. januar 2022 kl. 24.00.

På et møte mellom kommunene torsdag 6. januar var det enighet om ikke å anbefale at forskriften forlenges. Noe kriseledelsen i Lyngdal sluttet seg til på sitt møte fredag. Det innebærer at fra og med mandag 10. januar er det utelukkende de nasjonale retningslinjene og anbefalingene som gjelder også lokalt.

Unntak fra fritidskarantene

Virksomhetsleder for skolene, Ingrid Alden, kunne på møtet i kriseledelsen fredag informere om at det blant ansatte i skolen hersker litt tvil om hvordan karantenereglene skal forstås for de som har fått en tredje vaksinedose. Som kjent har regjeringen endret reglene for ansatte i skoler og barnehager som blir definert som øvrige nærkontakter.

Gjeldende fra 1. januar 2022 gis det unntak fra karantene i arbeidstiden mot at de tester seg på dag 3 og 7 etter nærkontakt. Utenom arbeidstiden skal den ansatte være i fritidskarantene. Dette innebærer å avstå fra sosial omgang utenom arbeidstiden (unntatt omgang med egne husstandsmedlemmer og omgang som er nødvendig for å sikre barns hverdagslige omsorg og utdanning), for å begrense antall sosiale kontakter hos de som er definert som øvrige nærkontakter.

  • Spørsmålet er om ansatte som har fått en tredje boosterdose er unntatt kravet om fritidskarantene. Noe som ble bekreftet fra faglig hold i kriseledelsen.

Nye kontinuitetsplaner

Som tidligere meddelt er situasjonen innenfor helse og velferd presset. Virksomhetsleder for institusjons- og hjemmetjenester, Anne Sanden Kvinen, informerte fredag kriseledelsen om at det nå skal utarbeides kontinuitetsplaner som tar høyde for inntil 40 prosent fravær.

I eksisterende planer opereres det med tiltak knyttet til 25 prosent fravær.

 

Via lenkene under finner du innbyggermeldingen som ble sendt ut til media fredag ettermiddag, samt oppdatert informasjon om smittebildet lokalt og den pågående vaksineringen.

PM 070122 - info fra kriseledelsen

Smittesituasjonen i Lyngdal

Vaksineringsarbeidet mot covid19

Kriseledelsen oppfordrer alle som kan ta vaksine nå om få tatt den raskest mulig!

Kriseledelsen minner også om at munnbind må benyttes dersom minsteavstand på én meter ikke kan overholdes.

Sist endret: 05.02.2024