Lokal forskrift om ventekarantene

Lyngdal formannskap vedtok torsdag 29. april en lokal forskrift om ventekarantene. Forskriften er innført med umiddelbar virkning.
Lyngdal formannskap vedtok torsdag 29. april en lokal forskrift om ventekarantene. Forskriften er innført med umiddelbar virkning.

Dersom et medlem av en husstand har vært i nærkontakt med en person utenfor husstanden som er smittet med covid19, sier forskriften at hele husstanden da skal settes i karantene i 7 dager.

Det frarådes at barn med delt omsorg bytter hjem i karantenetiden. Men dersom barn bytter hjem i karantenetiden vil den nye husstanden omfattes av husstandskarantenen fra det tidspunkt barnet kommer inn i husstanden.

Den lokale forskriften om forlenget ventekarantene er vedtatt med én ukes varighet, og gjelder fra og med vedtaksdato, 29. april, til og med torsdag 6. mai.

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av korona i en periode med økende smittetall lokalt.

Uaktsom eller forsettlig overtredelse av bestemmelsene i forskriften kan straffes med bot eller med fengsel inntil 2 år. Dersom overtredelsen har tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp og helse som følge, er straffen bot eller fengsel inntil 4 år.

Forskriften kan lastes ned via knappelenken under.

Forskrift om smitteverntiltak

Opptak fra formannskapets behandling av forskriften ser du via lenken under.

Formannskapet 290421

Sist endret: 30.04.2021