Lyngdal gode på smittevern

I Lyngdal er de gode på smittevern. Det er konklusjonen etter tilsynet gjennom de to siste langhelgene.

I Lyngdal er de gode på smittevern. Det er konklusjonen etter tilsynet gjennom de to siste langhelgene.

Det er et kommunalt ansvar å føre tilsyn med at smittevern-reglene overholdes. Og både gjennom 17. mai-helgen og pinsen ble det gjennomført flere kontroller på offentlige steder. Kontrollene utføres av Securitas, og ble spisset mot utvalgte steder og næringsvirksomheter med antatt stor trafikk. Herunder Handelsparken.

Knut Ro Sørensen, rådgiver i Lister Miljørettet Helsevern, administrerer kontrollene på vegne av Lyngdal kommune. Og akkurat som med kontrollene som ble utført i påsken, ble det heller ikke i løpet av de to siste langhelgene avdekket noen alvorlige brudd på smittevernreglene.

Godt hovedinntrykk

– I rapporten fra Securitas er det kun påpekt småting. Hovedinntrykket er godt. Informasjonen til publikum og merkingen hos de næringsdrivende er god, og folk holder avstandsreglene. Det har vært mye folk gjennom langhelgene, men konklusjonen er at de er gode på smittevern i Lyngdal, kunne Knut Ro Sørensen fortelle kriseledelsen tirsdag.

DSC Handelsparken 9166 - utsnitt.jpg
Det var svært mye folk i Lyngdal gjennom de to langhelgene i mai, men ingen alvorlige brudd på smittevernreglene ble avdekket. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Ifølge Ro Sørensen planlegges det i tiden framover nye tilsyn i Lyngdal, men denne gangen rettet mot campingplassene for å se hvordan de har forberedt seg på det nært forestående innrykket av feriegjester.

Når trinn to av den nasjonale gjenåpningen iverksettes fra og med torsdag 27. mai, vil også skjenkesteder kunne holde åpent lenger enn i dag. Skjenkestoppen utvides da til klokken 24.00, og i tillegg bortfaller kravet om matservering ved skjenking. Men fremdeles stilles det krav om bordplassering og minst én meters avstand mellom gjestene.

Ifølge Knut Ro Sørensen vil Securitas, når de på vegne av kommunen gjennomfører skjenkekontroller, også utføre smittevernkontroller på serveringssteder med skjenking.

NY Knut Ro Sørensen.jpg
Knut Ro Sørensen

Skoler og barnehager på gult

Hittil har det vært nasjonalt besluttet gult tiltaksnivå i alle barnehager og skoler. Fra 27. mai kan kommunene selv bestemme hvilket tiltaksnivå som skal gjelde for sine skoler og barnehager, ut fra smittesituasjonen lokalt. Det betyr at kommuner med lite smitte nå kan vurdere om de vil gå over til grønt nivå i trafikklysmodellen.

På møtet tirsdag 25. mai var kriseledelsen enig om å avvente med å gå over til grønt for skoler og barnehager i Lyngdal. Kommunen har for tiden lite smitte, men både i nabokommunen Lindesnes og lenger øst i fylket er smittesituasjonen langt mer alvorlig og uoversiktlig. På den bakgrunn mener kriseledelsen det er for tidlig å gå over til grønt nivå. Som i så fall ville innebære en langt mer normalisert situasjon.

Men etter hvert som antallet vaksinerte innbyggere stiger er det på det rene at toleransenivået for smitte i samfunnet blir høyere.

  • I utgangspunktet legger Lyngdal kommune nå også opp til at de politiske møtene igjen skal kunne gjennomføres som fysiske møter. Men også her med forbehold om hvordan smittesituasjonen i nær framtid utvikler seg.
  • Også når trinn to av gjenåpningen iverksettes fra og med torsdag 27. mai, anmodes ansatte som har muligheten til det om å benytte hjemmekontor. Men det legges opp til mer fleksibilitet rundt dette.

Anbefaler fortsatt munnbind

Lyngdal kommune har som kjent ingen lokal forskrift om smittevern, eller andre ekstraordinære lokale smitteverntiltak, men følger de nasjonale smittevernrådene.

  • Kriseledelsens klare anmodning til innbyggerne og besøkende om å benytte munnbind på offentlige steder i Lyngdal ligger imidlertid fast.

Via lenkene under kan du lese mer om smittesituasjonen lokalt, og laste ned innbyggermeldingen som ble sendt ut til media etter kriseledelsens møte tirsdag 25. mai.

Smittestatus i Lyngdal

Statusrapport fra kriseledelsen 250521

Sist endret: 05.02.2024