Lyngdal kommune ber helsearbeidere melde seg

For å bekjempe det pågående utbruddet av koronavirus er det behov for ekstra personell til Lyngdal kommune.
For å bekjempe det pågående utbruddet av koronavirus er det behov for ekstra personell til Lyngdal kommune.

Vi trenger:

 • Vernepleiere
 • Sykepleiere
 • Helsefagarbeidere/hjelpepleier
 • Syke- og vernepleierstudenter

Har du allerede et arbeidsforhold i Lyngdal kommune er du medregnet i planene våre og trenger ikke melde deg her.

Via knappelenken under kan du enkelt registrere deg.

Registrering av helsepersonell

Informasjon vi trenger om deg:

I registreringsskjemaet ønsker vi at du oppgir følgende:

 1. Hvilken utdanning du har og hvilken erfaring. Legg ved autorisasjonsnummer dersom du har det.
 2. Hvilken utdanning du evt. tar og hvilke semester/studieår du er på.
 3. Når kan du starte å jobbe, og hvilken stillingsprosent og -lengde.
 4. Annet du mener er relevant å informere om.

Du vil bli kontaktet ved behov. Vi besvarer ikke søknadene.

Politiattest

Man må ha levere politiattest for å jobbe i kommunen jfr. helse- og oms.tj.loven §5-4, "Krav om politiattest":

1. Kan kommunen tilsette vikar eller omplassere personell fra stillinger uten politiattest til stillinger/oppgaver som krever politiattest?

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester vil prioritere behandling av søknader om politiattester for personell innenfor:

 • Helse og omsorg
 • Barnevern
 • Apotek og legemidler
 • Sivilforsvaret
 • Politiet

For at søknadene skal kunne behandles raskt, må de som krever politiattest gjøre følgende:

 • Den som skal tilsette må få en bekreftelse på tilsettingen – denne gis av arbeidsoppdragsgiver.
 • Bekreftelsen MÅ inneholde søkers navn – og fødselsdato (ønskelig med fødselsnummer), stilling som tilbys – og hvilke hjemmelsgrunnlag.
 • Søkeren MÅ søke elektronisk via https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/
 • Søkeren MÅ ha, eller opprette digital postkasse – Digipost eller E-boks. Hvis ikke vil politiattesten bli sendt i posten og det tar veldig lang tid.

Disse søknadene vil bli prioritert så langt det er mulig med den tilgjengelige bemanningssituasjonen enheten har. Det er ikke mulig i dag å anslå saksbehandlingstid på disse, men politiet vil prioritere søknad for disse stillingene.

Kommunen bør fortsatt kreve at arbeidstakere innhenter politiattester, og at politiattester fremlegges før tiltredelse i stillinger der det er krav om dette. Dersom dette ikke lar seg gjøre ut fra situasjonen på tiltredelsestidspunktet må det være forsvarlig å gjøre unntak ut fra nødrettsbetraktninger. Dette er noe som må vurderes på tidspunktet dette er aktuelt, og er ikke noe vi kan ta endelig stilling til i dag.

Kontaktinfo

Marius Hermann Hallem

Sist endret: 20.03.2020