Lyngdal kommune fronter hjelpeaksjon for Ukraina

Lyngdal kommune svarer på nødrop fra Ukraina! Ordfører Jan Kristensen utfordrer i tillegg alle landets øvrige kommuner, fylkeskommuner og statsforvaltere til å bidra.

Lyngdal kommune svarer på nødrop fra Ukraina! Ordfører Jan Kristensen utfordrer i tillegg alle landets øvrige kommuner, fylkeskommuner og statsforvaltere til å bidra.

– Det er organisasjonen «Support to the people of Ukraine» som har invitert meg som ordfører i Lyngdal til å ta initiativet til denne aksjonen, der formålet er å skaffe medisinsk utstyr til heltene i Ukraina, sier Lyngdals ordfører Jan Kristensen.

I morgentimene mandag 28. februar heiste han det ukrainske flagget i Rådhusparken, for å vise Lyngdal kommunes solidaritet med det ukrainske folket som nå lider under den pågående russiske militære aggresjonen. Men Kristensen nøyer seg ikke med å heise flagget. Han har svart på utfordringen fra «Support to the people of Ukraine», og sendt den videre til alle landets kommuner, til fylkeskommunene og statsforvalterne, med en oppfordring om å bidra i denne nødvendige aksjonen.

Dette haster

«Lyngdal kommune står i direkte kontakt med den ukrainske ambassadøren til Norge, Viacheslav Yatsiuk, som opplyser at det nå er et enormt og skrikende behov for førstehjelpsutstyr, for å hjelpe de sårede, både privatfolk og soldater, i Ukraina. De har sendt oss en medisinsk liste over behovet, og denne vil bli fulgt når midlene er på plass. Vi har kort tid og må ta raske beslutninger, fordi dette haster og det er et direkte skrikende behov i dag», skriver Kristensen i sin henvendelse til kommuner, fylkeskommuner og statsforvaltere.

Han ber om at det tas en rask beslutningen på om de er med, og at de i løpet av onsdag 2. mars overfører et beløp de finner riktig til en egen Ukraina-konto opprettet av Lyngdal kommune.

– Vi kommer til å følge dette opp så raskt som mulig, og vil ha som mål å ha utstyret klart innen fredag ettermiddag, sier ordfører Kristensen. Han erkjenner at fristen de har satt er kort, men viser til at hver time og hvert døgn teller. – Situasjonen i Ukraina er desperat for så mange soldater, sivile mennesker og familier, sier han.

Lyngdal kommune vil stå ansvarlig for innkjøpene i henhold til prioritert liste.

I samarbeid med den ukrainske ambassadøren vil logistikken for sending av førstehjelpsutstyret være på plass i slutten av uken og bli fraktet til Ukraina.

  • Bidrag til aksjonen kan sendes til Lyngdal kommunes "Aksjon Ukraina"-konto 2801.52.15897, eller på Vipps-konto "Aksjon Ukraina" #737483. Alternativt kan QR-koden under benyttes. Og selv om denne utfordringen er sendt til kommuner og fylkeskommuner, er det selvsagt også anledning for privatpersoner å gi sitt bidrag til denne aksjonen.

QR-kode Ukraina.png

Ordfører heiser flagget IMG_0078.jpeg
I morgentimene mandag 28. februar heiste ordfører Jan Kristensen det ukrainske flagget, i solidaritet med landets lidende befolkning. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune
Flagget vaier IMG_0081.jpeg
Ukrainas farger vaier i Rådhusparken. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Sist endret: 05.02.2024