Lyngdal kommunestyre i opptak

Her ser du det redigerte opptaket fra møtet i Lyngdal kommunestyre torsdag 4. juni.

Her ser du det redigerte opptaket fra møtet i Lyngdal kommunestyre torsdag 4. juni.

Møtet ble denne gangen holdt i Lyngdal kulturhus, men var grunnet smittevernhensyn ikke åpent for publikum eller media. I denne redigerte versjonen er pauser og dødtid mv klippet bort. Utover det er det redigerte opptaket identisk med direktesendingen. På grunn av litt tekniske problemer med direkteoverføringen, der det oppstod noen brudd, kan det være opptaket fra møtet enkelte steder "hakker" litt. Hvis du opplever dette så er det altså ikke nettverket ditt det er noe feil med.

Kommunestyret hadde to saker til behandling. Budsjettsaken som ble vedtatt utsatt i møtet 14. mai, og en søknad fra Lyngdal Markedsforening om et rentefritt lån på 600 000 kroner. Den saken ble behandlet som en tilleggssak av formannskapet tidligere samme dag, og ble da vedtatt oversendt kommunestyret. Men i kommunestyret valgte ordfører Jan Kristensen å trekke denne saken.

Dermed gjenstod saken om revidert budsjett for 2020. Innledningsvis til denne saken hadde kommunedirektør Kjell Olav Hæåk en orientering, med påfølgende spørsmålsrunde til administrasjonen.

Avslutningsvis presenterte Hæåk også et forslag til program for strategikonferansen som folkevalgte og administrasjon har på Lyngdal kulturhus torsdag 11. juni. Også denne konferansen vil bli overført direkte på Kommune-TV.

Opptaket fra kommunestyret ser du via lenken under.

Lenke: Lyngdal kommunestyre 040620

Via den blå knappelenken kan møteinnkalling og sakliste lastes ned.
 
 
Kommunestyret 040620 Kjell Olav Hæåk og Jan Kristensen.png
Kommunedirektør Kjell Olav Hæåk og ordfører Jan Kristensen. Foto: Ole Aa. Brattfjord
Kommunestyret 040620 avstemming.png
Og det stemmes ... Foto: Ole Aa. Brattfjord 

Børge Sundnes kommunestyret 040620.png

Kommunestyret 040620 Johan Ekeland og Kjell Olav Hæåk.png

Kommunestyret 040620 Unni Nilsen Husøy.png

Kommunestyret 040620 Jørg Magne Hadland og Kjell Olav Hæåk.png

Tønnes Seland kommunestyret 040620.png

Sist endret: 05.02.2024